آموزه های فلسفه اسلامی, دوره (10), شماره (20), سال (2017-8) , صفحات (29-46)

عنوان : ( مبانی فلسفی صدرالمتالهین در اثبات علم تمام موجودات به خداوند )

نویسندگان: روح اله زینلی , علیرضا نجف زاده تربتی , سیدمرتضی حسینی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ملاصدرا در آثار خود از علم تمام موجودات به خداوند سخن گفته است. این دیدگاه بر اساس مبانی ویژۀ حکمت متعالیۀ او شکل گرفته است. غیر از اصالت وجود که اساس حکمت متعالیه در تمام مباحث است، مبانی دیگری در این بحث مورد توجه وی بوده است: وحدت تشکیکی وجود، عین‌الربط بودنِ معلول به علت، مساوقت علم با وجود و راه‌های غیر فلسفی (آیات و روایات). تبیین‌های وی متناظر با مبانی یادشده متفاوت است. او دیدگاه خود را به چند گونه تبیین نموده است که لحاظ قاعدۀ «العلم بذی السبب لا یحصل إلّا من جهة العلم بسببه» و علم بسیط از جملۀ آن‌هاست. او در عین حال که علم تمام موجودات به خداوند را اثبات کرده، گاه علم موجودات مادی به خداوند را نفی نموده است که به ظاهر تناقض‌گویی است. گرچه ملاصدرا خود برای رفع این تعارض اقدام کرده است، باید گفت که با توجه به مبانی وی، چنین تعارضی رخ نخواهد داد.

کلمات کلیدی

, وجود ربطی, مساوقت علم با وجود, وحدت تشکیکی وجود, قاعدۀ ذوات الأسباب, مبانی غیر فلسفی, علم مادیات
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1064144,
author = {زینلی, روح اله and نجف زاده تربتی, علیرضا and حسینی, سیدمرتضی},
title = {مبانی فلسفی صدرالمتالهین در اثبات علم تمام موجودات به خداوند},
journal = {آموزه های فلسفه اسلامی},
year = {2017},
volume = {10},
number = {20},
month = {August},
issn = {2251-9386},
pages = {29--46},
numpages = {17},
keywords = {وجود ربطی، مساوقت علم با وجود، وحدت تشکیکی وجود، قاعدۀ ذوات الأسباب، مبانی غیر فلسفی، علم مادیات},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مبانی فلسفی صدرالمتالهین در اثبات علم تمام موجودات به خداوند
%A زینلی, روح اله
%A نجف زاده تربتی, علیرضا
%A حسینی, سیدمرتضی
%J آموزه های فلسفه اسلامی
%@ 2251-9386
%D 2017

[Download]