یازدهمین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران , 2017-03-07

عنوان : ( رخسارهها و محیط رسوبی نهشته های سنومانین سانتونین در تاقدیس درمدان (ناحیه فارس، زاگرس) )

نویسندگان: سیده الهه موسوی زاده , محمد خانه باد , اسداله محبوبی , سیدرضا موسوی حرمی , علیرضا پیریایی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

نهشته های سنومانین سانتونین، سازند سروک، ناحیه فارس، تاقدیس درمدان

کلمات کلیدی

, نهشته های سنومانین سانتونین, سازند سروک, ناحیه فارس, تاقدیس درمدان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1064180,
author = {موسوی زاده, سیده الهه and خانه باد, محمد and محبوبی, اسداله and موسوی حرمی, سیدرضا and علیرضا پیریایی},
title = {رخسارهها و محیط رسوبی نهشته های سنومانین سانتونین در تاقدیس درمدان (ناحیه فارس، زاگرس)},
booktitle = {یازدهمین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران},
year = {2017},
location = {طبس, ايران},
keywords = {نهشته های سنومانین سانتونین، سازند سروک، ناحیه فارس، تاقدیس درمدان},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T رخسارهها و محیط رسوبی نهشته های سنومانین سانتونین در تاقدیس درمدان (ناحیه فارس، زاگرس)
%A موسوی زاده, سیده الهه
%A خانه باد, محمد
%A محبوبی, اسداله
%A موسوی حرمی, سیدرضا
%A علیرضا پیریایی
%J یازدهمین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران
%D 2017

[Download]