مطالعات فرهنگ - ارتباطات, دوره (18), شماره (37), سال (2017-6) , صفحات (7-35)

عنوان : ( تأملی جامعه‌شناختی پیرامون کاربردهای گفتمانی «نمی‌دانم» در زبان فارسی در پرتو الگوی هایمز )

نویسندگان: رضا پیش قدم , A. Firoozian ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پژوهش پیش‌رو بر آن است تا در بستر الگوی هایمز (1967)، به کنکاش و شناسایی کاربردهای گفتمانی «نمی­دانم» در زبان فارسی بپردازد. در این تحقیق از نوع کیفی بوده و جمع­آوری داده­های مورد نیاز بر مبنای مشاهده در محیط طبیعی و به شکل هدفمند صورت گرفته است؛ به این صورت که تعداد 450 بافت­ طبیعی که افراد در تعاملات روزمرۀ خود مورد استفاده قرار می­دادند و در آنها قطعۀ زبانی «نمی­دانم» بکار رفته بود ضبط گردید و براساس الگوی هایمز تحلیل و بررسی موشکافانه قرار گرفت. نتایج حاصل از پژوهش، حاکی از آن است که انگیزۀ نهفته در کاربرد «نمی‌دانم» در شرایطی که گوینده دارای اطلاعات مورد نیاز برای ارائه به مخاطب می­باشد، در اغلب موارد تلاش برای ملاحظۀ منزلت اجتماعی، پایبندی به اصول ادب و حفظ وجهۀ مخاطب است. بر این اساس، می­توان پنج کاربرد اصلی «حفظ وجهه»، «اجتناب از بروز تناقض و اختلاف نظر»، «نشانۀ غیرمستقیم­گویی»، «نشانۀ عدم اطمینان» و «اجتناب از تعهد و کاهش بار مسئولیت» را برای این قطعۀ زبانی در زبان فارسی برشمرد.

کلمات کلیدی

مدل هایمز؛ ادب؛ وجهه؛
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1064189,
author = {پیش قدم, رضا and A. Firoozian},
title = {تأملی جامعه‌شناختی پیرامون کاربردهای گفتمانی «نمی‌دانم» در زبان فارسی در پرتو الگوی هایمز},
journal = {مطالعات فرهنگ - ارتباطات},
year = {2017},
volume = {18},
number = {37},
month = {June},
issn = {2008-8760},
pages = {7--35},
numpages = {28},
keywords = {مدل هایمز؛ ادب؛ وجهه؛ نمی‌دانم},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تأملی جامعه‌شناختی پیرامون کاربردهای گفتمانی «نمی‌دانم» در زبان فارسی در پرتو الگوی هایمز
%A پیش قدم, رضا
%A A. Firoozian
%J مطالعات فرهنگ - ارتباطات
%@ 2008-8760
%D 2017

[Download]