تحقیقات اقتصادی-دانشگاه تهران, دوره (52), شماره (2), سال (2017-8) , صفحات (311-322)

عنوان : ( مطالعه‌ی تأثیر ارزش افزوده بخش صنعت برتقاضای برق )

نویسندگان: مصطفی سلیمی فر , احمد سیفی , سعید شعوری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ا توجه به اهمیت انرژی برق به‌عنوان یکی از ارکان مهم رشد و توسعه‌ی اقتصادی، مطالعات گسترده‌ای به منظور برآورد و پیش بینی تقاضای برق انجام گرفته است. در این مقاله با استفاده از از روش ARDL، تقاضای برق در بخش صنعت کشور ایران برآورد و پیش‌بینی شده است. نتایج توابع برآورد شده حاکی از آن است که ارزش افزوده بخش صنعت تأثیر مثبت و معناداری بر تقاضای برق­ این بخش دارد. کشش درآمدی در بخش صنعت کوچک‌تر از یک بوده که بیانگر ضروری بودن کالای برق می‏باشد. نتایج حاصل از تخمین، بیانگر وجود رابطه‌ی بلندمدت میان متغیرهای بخش صنعت است. در این مقاله بر اساس اصلاحات قیمتی مربوط به قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و تخمین‏های به‌دست آمده، پیش بینی تقاضای برق تا پایان برنامه‌ی پنجم توسعه انجام شده که نتایج بیانگر افزایش مصرف برق در بخش صنعت می­باشد. در پایان پیشنهادات سیاستی جهت ایجاد تغیرات اساسی در ساختار صنعت برای بهبود تکنولوژی ماشین‏آلات و تجهیزات صنایع مختلف ارائه می‏کند که در این راستا توصیه می‏شود دولت پس از تدوین ضوابط و استانداردهای کارائی تجهیزات و ماشین آلات، بر اجرای آن نظارت داشته باشد.

کلمات کلیدی

تقاضای برق؛ ارزش افزوده؛ مدل ARDL؛ بخش صنعت؛ اصلاحات قیمتی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1064200,
author = {سلیمی فر, مصطفی and سیفی, احمد and سعید شعوری},
title = {مطالعه‌ی تأثیر ارزش افزوده بخش صنعت برتقاضای برق},
journal = {تحقیقات اقتصادی-دانشگاه تهران},
year = {2017},
volume = {52},
number = {2},
month = {August},
issn = {0039-8969},
pages = {311--322},
numpages = {11},
keywords = {تقاضای برق؛ ارزش افزوده؛ مدل ARDL؛ بخش صنعت؛ اصلاحات قیمتی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مطالعه‌ی تأثیر ارزش افزوده بخش صنعت برتقاضای برق
%A سلیمی فر, مصطفی
%A سیفی, احمد
%A سعید شعوری
%J تحقیقات اقتصادی-دانشگاه تهران
%@ 0039-8969
%D 2017

[Download]