پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران , 2017-08-28

عنوان : ( بررسی توزیع اندازه ذرات رسوبات بادی راه آهن طبس )

نویسندگان: مهسا معمارزاده , حجت امامی , علیرضا کریمی کارویه ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

طوفان¬های حاصل از تند بادهای با سرعت بیش از آستانه فرسایش، ذرات خاک با اندازههای مختلف را از بستر خود جدا کرده و به صورت جهش، خزش و یا تعلیق به حرکت درآورده و به نقاط دوردست حمل می¬کند. در مناطقی با میزان فرسایش زیاد، اقدامات حفاظتی برای کاهش میزان رسوبات به کار می¬روند. در این تحقیق هدف بررسی تاثیر مانع حفاظتی بیولوژیکی اعمال شده بر توزیع اندازه ذرات رسوبات بادی منطقه تل حمید طبس بود. نتایج نشان داد که در ارتفاع نیم متری تفاوتی بین تله تیمار عامل حفاظتی و شاهد وجود نداشت ولی در دو ارتفاع 1 و 1.5 متری میزان ذرات با قطر 125 میکرون در تله تیمار عامل حفاظتی نسبت به تله شاهد کاهش داشتند.

کلمات کلیدی

, توزیع اندازه ذرات, فرسایش بادی, تله رسوبگیر,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1064208,
author = {معمارزاده, مهسا and امامی, حجت and کریمی کارویه, علیرضا},
title = {بررسی توزیع اندازه ذرات رسوبات بادی راه آهن طبس},
booktitle = {پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران},
year = {2017},
location = {اصفهان, ايران},
keywords = {توزیع اندازه ذرات، فرسایش بادی، تله رسوبگیر، طبس},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی توزیع اندازه ذرات رسوبات بادی راه آهن طبس
%A معمارزاده, مهسا
%A امامی, حجت
%A کریمی کارویه, علیرضا
%J پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
%D 2017

[Download]