راهبرد فرهنگ , دوره (10), شماره (37), سال (2017-6) , صفحات (187-211)

عنوان : ( فراتحلیل عوامل موثر بر اخلاق سازمانی )

نویسندگان: سیداحمد میرمحمدتبار , علی اکبر مجدی , مریم سهرابی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پیچیده تر شدن روز افزون سازمان ها و افزایش میزان کارهای غیر اخلاقی ، غیرقانونی و غیر مسئولانه در محیط های کاری توجه محققان و مدیرانرا به بحث اخلاق سازمانی و مدیریت آن معطوف کرده است. در سال های اخیر تحقیقات زیادی در باره عوامل موثر بر اخلاق سازمانی انجام شده ، این تحقیق با روش فراتحلیل 36 گزارش تحقیق را مورد بررسی قرار می دهد.

کلمات کلیدی

, اخلاق سازمانی , فراتحلیل , تعهد سازمانی , رضایت شغلی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1064230,
author = {میرمحمدتبار, سیداحمد and مجدی, علی اکبر and مریم سهرابی},
title = {فراتحلیل عوامل موثر بر اخلاق سازمانی},
journal = {راهبرد فرهنگ },
year = {2017},
volume = {10},
number = {37},
month = {June},
issn = {2008-3696},
pages = {187--211},
numpages = {24},
keywords = {اخلاق سازمانی ، فراتحلیل ، تعهد سازمانی ، رضایت شغلی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T فراتحلیل عوامل موثر بر اخلاق سازمانی
%A میرمحمدتبار, سیداحمد
%A مجدی, علی اکبر
%A مریم سهرابی
%J راهبرد فرهنگ
%@ 2008-3696
%D 2017

[Download]