نهمین همایش ملی انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران , 2017-09-07

عنوان : ( کانی¬سازی، آلتراسیون و مطالعه سیالات درگیر درنمونه‌های زیر سطحی کانسار سرب و روی گوشفیل، ناحیه معدنی ایرانکوه، جنوب غرب اصفهان )

نویسندگان: منیر صبوری , محمدحسن کریم پور , آزاده ملکزاده شفارودی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کانسار گوشفیل در جنوب غرب اصفهان و در پهنه فلززایی ملایر- اصفهان واقع شده است. کانی¬سازی به شکل اپی-ژنتیک و با کنترل ساختاری در مرز شیل¬های ژوراسیک و دولومیت¬های کرتاسه تشکیل شده است. پاراژنز کانیایی شامل اسفالریت، گالن و پیریت است که با کانی‌های باطله¬ دولومیت، کوارتز، مواد آلی و کمتر باریت همراهی می¬شود. دولومیتی¬شدن و سیلیسی¬شدن مهمترین آلتراسیون¬ها هستند. براساس مطالعات سیالات درگیر، دمای تشکیل کانسار گوشفیل بین 223 تا 302 درجه سانتیگراد بوده و از سیالی با درجه شوری بین 5/9 تا 7/16 درصد حاوی نمک‌های CaCl2 و NaCl به وجود آمده است. نوع سنگ میزبان، اپی¬ژنتیک بودن کامل کانسار و کنترل کانی¬سازی توسط گسلهای بعد از رسوبگذاری، نوع کانه¬ها و باطله¬های همراه و عدم وجود فعالیتهای آذرین در منطقه نشان می¬دهد که کانسار گوشفیل شباهت زیادی با ذخایر نوع MVT دارد. نمودار دمای همگن شدن در مقابل شوری سیالات درگیر اولیه گوشفیل نشان می¬دهد که دو نوع سیال کانه¬دار با دمای یکسان و شوری متفاوت در منطقه وجود داشته است، برخی دولومیت¬های هیدروترمالی، کوارتز و اسفالریت از محلولی با شوری بیش از 13 درصد و تعدادی از دولومیت¬های هیدروترمالی از محلولی با شوری کمتر از 11 درصد وزنی به وجود آمده¬اند.

کلمات کلیدی

, کانی¬سازی, آلتراسیون , سیالات درگیر, نوع MVT, گوشفیل,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1064240,
author = {صبوری, منیر and کریم پور, محمدحسن and ملکزاده شفارودی, آزاده},
title = {کانی¬سازی، آلتراسیون و مطالعه سیالات درگیر درنمونه‌های زیر سطحی کانسار سرب و روی گوشفیل، ناحیه معدنی ایرانکوه، جنوب غرب اصفهان},
booktitle = {نهمین همایش ملی انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران},
year = {2017},
location = {بیرجند, ايران},
keywords = {کانی¬سازی، آلتراسیون ، سیالات درگیر، نوع MVT، گوشفیل، ایرانکوه.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T کانی¬سازی، آلتراسیون و مطالعه سیالات درگیر درنمونه‌های زیر سطحی کانسار سرب و روی گوشفیل، ناحیه معدنی ایرانکوه، جنوب غرب اصفهان
%A صبوری, منیر
%A کریم پور, محمدحسن
%A ملکزاده شفارودی, آزاده
%J نهمین همایش ملی انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران
%D 2017

[Download]