نهمین همایش ملی انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران , 2017-09-07

عنوان : ( پتروگرافی و ژئوشیمی سنگ‌های آتشفشانی غرب کوه شاه، جنوب غرب بیرجند )

نویسندگان: عباس اعتمادی , محمدحسن کریم پور , آزاده ملکزاده شفارودی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

محدوه مورد مطالعه در شرق ایران، شرق بلوک لوت، جنوب‌غرب بیرجند و در انتهای غربی کوه شاه واقع شده است. واحدهای آتشفشانی محدوده شامل تراکی آندزیت، آندزیت و داسیت می‌باشد. این واحدها از نظر زمین‌شیمی متاآلومینوس بوده و ماهیت کالک آلکالن پتاسیم بالا تا شوشونیتی دارند. سنگ‌های آتشفشانی محدوده، غنی‌شدگی از LREE/HREE (LaN/YbN طیفی از 8/5 تا 6/11)، غنی‌شدگی از LILE (مثل: Ba، K، Rb و Sr)، تهی‌شدگی از HFSE (مثل: Nb، Ta و Ti) و آنومالی منفی جزئی از Eu (Eu/Eu* بین 88/0 تا 99/0) را نشان می‌دهند که از نشانه‌های آتشفشان‌های حاشیه فعال قاره‌ای است. این سنگ¬ها احتمالا از ذوب بخشی پوسته اقیانوسی فرورونده و در محیط فرورانش تشکیل شده‌اند.

کلمات کلیدی

, آندزیت, کالک آلکالن, فرورانش, اسپینل-گارنت لرزولیت, شرق لوت,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1064242,
author = {اعتمادی, عباس and کریم پور, محمدحسن and ملکزاده شفارودی, آزاده},
title = {پتروگرافی و ژئوشیمی سنگ‌های آتشفشانی غرب کوه شاه، جنوب غرب بیرجند},
booktitle = {نهمین همایش ملی انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران},
year = {2017},
location = {بیرجند, ايران},
keywords = {آندزیت، کالک آلکالن، فرورانش، اسپینل-گارنت لرزولیت، شرق لوت، همچ.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T پتروگرافی و ژئوشیمی سنگ‌های آتشفشانی غرب کوه شاه، جنوب غرب بیرجند
%A اعتمادی, عباس
%A کریم پور, محمدحسن
%A ملکزاده شفارودی, آزاده
%J نهمین همایش ملی انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران
%D 2017

[Download]