نهمین همایش ملی انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران , 2017-09-07

عنوان : ( زمین¬شناسی، ژئوشیمی و تعیین ژنز کانسنگ مگنتیت آپاتیت¬دار ده¬زمان، جنوب¬غرب بردسکن )

نویسندگان: حسین حاجی میرزاجان , آزاده ملکزاده شفارودی , سیدمسعود همام , محمدرضا حیدریان شهری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کانسار آهن ده¬زمان در استان خراسان رضوی و در شمال شرقی زون تکتونیکی کاشمر- کرمان قرار رفته است. زمین-شناسی محدوده شامل مجموعه سنگهای آتشفشانی- رسوبی دگرگون شده و توده گرانیتی اواخر نئوپروتروزوئیک- کامبرین زیرین (کادومین) است. کانی‌سازی به شکل رگه- رگچه، توده¬ای، افشان و برشی دیده می¬شود. کانیهای اولیه شامل مگنتیت، اسپکیولاریت، آپاتیت و جزیی کالکوپیریت و کانیهای ثانویه مالاکیت و هماتیت است. کانیهای باطله-های کلریت، کربنات، کوارتز، بیوتیت ± تورمالین می¬باشد. تمرکز بالایی از عناصر نادرخاکی همراه با غنی¬شدگی متوسط تا شدید LREE نسبت به HREE در مگنتیت¬ها دیده می¬شود. شواهد کانی¬شناسی، بافت، آلتراسیون، نوع سنگ میزبان و شیمی مگنتیت نشان می¬دهد که کانی¬سازی مگنتیت- اسپکیولاریت آپاتیت¬دار شبیه به ذخایر نوع کایرونا است و منشاء هیدروترمالی دارد

کلمات کلیدی

, ژئوشیمی, مگنتیت, کانسار نوع کایرونا, ده¬زمان, زون تکتونیکی کاشمر- کرمان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1064243,
author = {حاجی میرزاجان, حسین and ملکزاده شفارودی, آزاده and همام, سیدمسعود and حیدریان شهری, محمدرضا},
title = {زمین¬شناسی، ژئوشیمی و تعیین ژنز کانسنگ مگنتیت آپاتیت¬دار ده¬زمان، جنوب¬غرب بردسکن},
booktitle = {نهمین همایش ملی انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران},
year = {2017},
location = {بیرجند, ايران},
keywords = {ژئوشیمی، مگنتیت، کانسار نوع کایرونا، ده¬زمان، زون تکتونیکی کاشمر- کرمان},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T زمین¬شناسی، ژئوشیمی و تعیین ژنز کانسنگ مگنتیت آپاتیت¬دار ده¬زمان، جنوب¬غرب بردسکن
%A حاجی میرزاجان, حسین
%A ملکزاده شفارودی, آزاده
%A همام, سیدمسعود
%A حیدریان شهری, محمدرضا
%J نهمین همایش ملی انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران
%D 2017

[Download]