سازه و فولاد, دوره (1396), شماره (22), سال (2017-9) , صفحات (61-70)

عنوان : ( تحلیل و بررسی رفتار پانل‏ های ساندویچی کنگره ‏ای تحت اثر بارهای انفجاری )

نویسندگان: سهیل سبزواری , فرزاد شهابیان مقدم , یونس نوری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در عمل، احتمال وقوع انفجار در مجاورت سازه‏ ها وجود دارد و باید رفتار سازه‏ های مختلف در برابر اثرات بارهای ناشی از انفجار مورد بررسی قرار گیرد. در ساخت برخی سازه‏ های صنعتی و نظامی از پانل‏ های ساندویچی استفاده می‏ شود. این پانل‏ ها از دو ورق و یک سازه میانی به‏ عنوان هسته پانل تشکیل شده‏ اند. هسته پانل در کاهش تغییرشکل و افزایش توانایی جذب انرژی سازه نقش به‏ سزایی دارد. در این پژوهش، رفتار پانل‏ های ساندویچی از جنس آلومینیوم و فولاد در برابر بارهای انفجاری مورد بررسی قرار گرفته است. در فرآیند تحلیل، سه نوع پروفیل مستطیلی، ذوزنقه ‏ای و مثلثی برای هسته پانل‏ ها در نظر گرفته شد. نتایج بررسی نشان می‏ دهد که پانل‏ هایی که جنس هسته آن‏ها از فولاد است، مقدار کمتری انرژی توسط هسته جذب و مستهلک می‏ شود. در پانل‏ هایی که تماما از جنس آلومینیوم است و‏ پانل‏ هایی که فقط هسته آن‏ ها از فولاد می‏ باشد، ورق پشتی متحمل کرنش‏ های بیش‏تری می‏ گردد. پانل‏ هایی که تماما از جنس آلومینیوم می‏ باشند نسبت به نمونه‏ های دیگر انرژی بیش‏تری مستهلک کرده ‏اند. پانل‏ هایی که فقط ورق‏ های آن‏ها از جنس آلومینیوم است و پانل‏ هایی که فقط هسته آن‏ ها از جنس آلومینیوم می‏ باشد، به ‏ترتیب در مرتبه بعدی استهلاک انرژی قرار می ‏گیرند. پانل ‏های مثلثی، ذوزنقه‏ ای و مستطیلی به ترتیب، بیشترین مقدار انرژی جنبشی را دارند. بیش‏ترین تغییرشکل در پانل ‏های تمام آلومینیومی و پانل ‏هایی که فقط هسته آن‏ها از فولاد می‏ باشند، متعلق به هسته پانل با پروفیل مثلثی و کمترین تغییرشکل مربوط به پروفیل مستطیلی است. در پانل‏ هایی که فقط ورق‏های آن‏ها از فولاد است، برخلاف پانل‏ های دیگر، بیش‏ترین تغییرشکل را پروفیل مستطیلی و کمترین‏ تغییرشکل را پروفیل مثلثی دارد.

کلمات کلیدی

, پانل ساندویچی, بار انفجار, انرژی مستهلک شده, تغییر شکل بیشینه.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1064270,
author = {سبزواری, سهیل and شهابیان مقدم, فرزاد and نوری, یونس},
title = {تحلیل و بررسی رفتار پانل‏ های ساندویچی کنگره ‏ای تحت اثر بارهای انفجاری},
journal = {سازه و فولاد},
year = {2017},
volume = {1396},
number = {22},
month = {September},
issn = {1735-515X},
pages = {61--70},
numpages = {9},
keywords = {پانل ساندویچی، بار انفجار، انرژی مستهلک شده، تغییر شکل بیشینه.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تحلیل و بررسی رفتار پانل‏ های ساندویچی کنگره ‏ای تحت اثر بارهای انفجاری
%A سبزواری, سهیل
%A شهابیان مقدم, فرزاد
%A نوری, یونس
%J سازه و فولاد
%@ 1735-515X
%D 2017

[Download]