زبانشناسی و گویش های خراسان, دوره (9), شماره (16), سال (2017-12) , صفحات (15-43)

عنوان : ( بازنمایی مفاهیم قدرت، مشروعیت و نابرابری‌های اجتماعی در گفتمان پهلوی اول در خطاب به مردم )

نویسندگان: ابوالفضل شاه علی , اعظم استاجی , علی علیزاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پژوهش حاضر بر آن است که بر اساس دستور نقش¬گرای نظام¬مند هلیدی و متیسن (2014) به تحلیل گفتمان پهلوی اول در خطاب به مردم بپردازد. یافته¬ها نشان می¬دهد که سه فرایند اصلی مادی، ذهنی و رابطه¬ای نقش بسزایی در مشروعیت¬زدایی، مشروعیت¬طلبی و تحکیم پایه¬های قدرت رضاشاه داشته¬اند. توزیع پر بسامد ضمیر «من» در مقابل «شما» گفتمان را جولانگاه قدرت¬نمایی رضاشاه و عرصه¬ای برای ابشار حامیان و انذار مخالفینش نموده است. آغازگر مبتدایی بی-نشان نیز مسئولیت اصلی پیام مطرح در گفتمان را برعهده دارد. توزیع تقریبا برابر عناصر انسجام دستوری و واژگانی باعث ایجاد صراحت بیشتری در کلام رضاشاه شده است. در این میان عامل پیوندی، عنصر حذف و ارجاع در کنار دیگر عناصر انسجام مانع از انقطاع کلام رضاشاه در ذهن مخاطب، کوتاه کردن فواصل بین پیام¬ها و هچنین حفظ اشتیاق مخاطب در پیگیری پیام دارد. در پایان توصیه می¬گردد که پژوهشی با موضوع تاثیر تفاوت¬های سبک¬های نوشتاری و گفتاری بر گفتمان رضاشاه صورت پذیرد.

کلمات کلیدی

, دستور نقش¬گرای نظام¬مند, پهلوی اول, نابرابری‌های اجتماعی, قدرت, مشروعیت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1064301,
author = {شاه علی, ابوالفضل and استاجی, اعظم and علیزاده, علی},
title = {بازنمایی مفاهیم قدرت، مشروعیت و نابرابری‌های اجتماعی در گفتمان پهلوی اول در خطاب به مردم},
journal = {زبانشناسی و گویش های خراسان},
year = {2017},
volume = {9},
number = {16},
month = {December},
issn = {۲۰۰۸-۷۲۳۳},
pages = {15--43},
numpages = {28},
keywords = {دستور نقش¬گرای نظام¬مند، پهلوی اول، نابرابری‌های اجتماعی، قدرت، مشروعیت},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بازنمایی مفاهیم قدرت، مشروعیت و نابرابری‌های اجتماعی در گفتمان پهلوی اول در خطاب به مردم
%A شاه علی, ابوالفضل
%A استاجی, اعظم
%A علیزاده, علی
%J زبانشناسی و گویش های خراسان
%@ ۲۰۰۸-۷۲۳۳
%D 2017

[Download]