دومین کنفرانس ملی پدافند غیر عامل و پیشرفت پایدار , 2017-10-17

عنوان : ( تحلیل رفتار پانل های ساندویچی کنگره ای با بررسی تغییرشکل و استهلاک انرژی تحت اثر بارهای انفجاری )

نویسندگان: سهیل سبزواری , فرزاد شهابیان مقدم , یونس نوری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پانل های ساندویچی دارای کاربردهای وسیعی در انواع حوزه مهندسی می باشند. با توجه به هدفمند شدن رو ش های مقابله با تهدیدات غیرعامل، بررسی رفتار ساز ه ها در برابر بار انفجاری به صورت ویژه مورد بررسی قرار گرفته است. صفحات معمولی به دلیل برخی نقایص از جمله سختی و جذب انرژی محدود، کمتر مورد استفاده قرار می گیرند. پانل های ساندویچی به دلیل مزایای زیادی که دارند، به عنوان جایگزین آن ها مطرح شد ه اند. پانل ها با داشتن هسته فلزی یا از جنس دیگر م ی توانند نقش مهمی در استهلاک انرژی ناشی از موج انفجاری داشته باشند. در این مقاله رفتار پانل های کنگر ه ای تحت اثر بار انفجاری مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج بررسی نشان می دهد که، هسته پانل نقش مواد قربانی را دارد و انرژی حاصل از بار انفجاری را جذب و تلف می کند. م ی توان با استفاده از صفحات رویی و پشتی با ضخامت کمتر و هسته با ضخامت بیش تر، انرژی بیش تری در اثر بارهای انفجاری تلف نمود.

کلمات کلیدی

, پانل ساندویچی, بار انفجار, استهلاک انرژی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1064314,
author = {سبزواری, سهیل and شهابیان مقدم, فرزاد and نوری, یونس},
title = {تحلیل رفتار پانل های ساندویچی کنگره ای با بررسی تغییرشکل و استهلاک انرژی تحت اثر بارهای انفجاری},
booktitle = {دومین کنفرانس ملی پدافند غیر عامل و پیشرفت پایدار},
year = {2017},
location = {تهران, ايران},
keywords = {پانل ساندویچی، بار انفجار، استهلاک انرژی.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تحلیل رفتار پانل های ساندویچی کنگره ای با بررسی تغییرشکل و استهلاک انرژی تحت اثر بارهای انفجاری
%A سبزواری, سهیل
%A شهابیان مقدم, فرزاد
%A نوری, یونس
%J دومین کنفرانس ملی پدافند غیر عامل و پیشرفت پایدار
%D 2017

[Download]