پنجمین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در کشاورزی، محیط زیست و گردشگری , 2017-06-01

عنوان : ( تحلیلی بر شروع فصول اقلیمی در شرق ایران )

نویسندگان: رضا دوستان , مهسا فرزانه , مجید حبیبی نوخندان , منصوره کوهی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این پژوهش، با هدف تعیین فصول اقلیمی در شرق ایران، داده های دمای میانگین بیشینه و کمینه و متوسط روزانه 290 ایستگاه به عنوان نمایندگان اقلیم های مختلف شرق ایران برای یک دوره آماری 30 ساله از سال 1986 تا 2016 میلادی از سازمان هواشناسی کشور اخذ و پس از بررسی و اطمینان از مناسب بودن کیفیت آنها برای این مطالعه مورد استفاده قرار گرفت. داده های حرارتی روزانه در قالب متوسط های 7 روزه مرتب گردیدند و با استفاده از صدک 25 و 75 درصد و شرط استمرار دما بر اساس این آستانه به مدت7 روز، فصول سرد و گرم و انتقالی مشخص گردیدند. نتایج نشان دادشروع و خاتمه فصول تقویمی با اقلیمی انطباق ندارد. بررسی احتمالاتی تاریخ های شروع و خاتمه فصول در شرق کشور نشان داد با احتمال 50 درصد میتوان گفت در شرق ایران شروع بهار در 1 مارس می باشد و خاتمه فصل به طور میانگین در 2 ژوئن می باشد شروع فصل تابستان به طور میانگین 3 ژوئن و خاتمه فصل تابستان در تاریخ 3 سپتامبر و شروع فصل پاییز به طور میانگین 4سپتامبر و خاتمه این فصل در تاریخ 28 نوامبر می باشد. شروع فصل زمستان در منطقه مورد مطالعه در تاریخ 29 نوامبر و خاتمه این فصل در 28 فوریه می باشد.

کلمات کلیدی

, فصول اقلیمی, شرق ایران, روش دمایی, صدک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1064330,
author = {دوستان, رضا and فرزانه, مهسا and مجید حبیبی نوخندان and منصوره کوهی},
title = {تحلیلی بر شروع فصول اقلیمی در شرق ایران},
booktitle = {پنجمین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در کشاورزی، محیط زیست و گردشگری},
year = {2017},
location = {تهران, ايران},
keywords = {فصول اقلیمی، شرق ایران، روش دمایی، صدک},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تحلیلی بر شروع فصول اقلیمی در شرق ایران
%A دوستان, رضا
%A فرزانه, مهسا
%A مجید حبیبی نوخندان
%A منصوره کوهی
%J پنجمین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در کشاورزی، محیط زیست و گردشگری
%D 2017

[Download]