دومین کنگره ملی شتر , 2017-01-21

عنوان : ( کاربرد شتر در کنایات و ضرب المثل های عامیانه )

نویسندگان: حسن برجی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ضرب المثل ها نمونه هایی مشخص و برجسته از فرهنگ عامیانه اند که گاه در نثری کوتاه و آهنگین و گاه در مصرعی یا بیتی به شکلی فشرده و موجز نمود می یابند. بسیاری از مثل ها چکیده یک تمثیل مفصل یا یک داستان بلند عامیانه اند که در کوتاه ترین و زیبا ترین شکل ممکن بروز یافته و بر زبان خاص و عام جاری اند. جانوران به سبب کاربرد تخیلی و تمثیلی که دارند همواره در ادبیات فارسی نقش زیادی داشتهاند. یکی از قدیمیترین و کهنترین روشهای ادبیات فارسی استفاده تمثیلی از حیوانات است . در ادبیات عرب نیز حیوانات نقش های مهمی داشته اند و از سویی با توجه به طبیعت بادیه نشینی در سرزمین عرب از حیوانات بسیار نام برده شده است و درتبیین اشعار آمده است

کلمات کلیدی

, شتر, کنایات, ضرب المثل
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1064344,
author = {برجی, حسن},
title = {کاربرد شتر در کنایات و ضرب المثل های عامیانه},
booktitle = {دومین کنگره ملی شتر},
year = {2017},
location = {بندرعباس, ايران},
keywords = {شتر،کنایات،ضرب المثل},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T کاربرد شتر در کنایات و ضرب المثل های عامیانه
%A برجی, حسن
%J دومین کنگره ملی شتر
%D 2017

[Download]