مسئله شناسی و پاسخگویی به مسائل قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر , 2017-07-19

عنوان : ( امر به معروف و نهی از منکر جوهره ضرورت بخش حاکمیت دینی در فلسفه و کلام اسلامی ( پاسخ به شبهه ی بردن اجباری به بهشت) )

نویسندگان: فهیمه شریعتی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

حکومت دینی و تئوری ولایت فقیه یکی از مسائل اعتقادی است که می توان آن را دنباله بحث امامت و خلافت در میان مسلمانان دانست. مبانی این اعتقاد در فلسفه و کلام اسلامی بطور مدلل موجود است. بررسی دلایل عقلی آمیخته به روایات در کلام اسلامی و تبیین عقلی مسئله حاکمیت یا سیاست الهی در حکمت متعالیه نشان می دهد جوهره ضرورت بخش به این تئوری همان محور مورد بحث در امر به معروف و نهی از منکر یعنی شناساندن معروف و منکر، بستر سازی برای ایجاد و اقامه معروف، جلوگیری از زمینه های منکر و اجرای منکر در جامعه است. بنایر این تفکر، دفاع از نگرش های لیبرالیستی که معتقد است نباید ضرورت و اجباری در اجرای احکام الهی در سطح جامعه باشد هیچ وجهی در اندیشه فلسفه و کلام اسلامی ندارد. گاهی دفاع از این نگرش که تحت عنوان عامیانه« مخالفت با اجبار به رفتن به بهشت» مطرح می شود ناشی از عدم تفکیک و خلط میان آزادی در حیطه شخصی و فردی و آزادی در حیطه اجتماعی و عمومی می باشد. همچنین در فرهنگ اسلامی- عقلی، زوایای دیگری از آزادی و اسارت مورد توجه ویژه است که به دلیل نگرش کاملا دنیا گرایانه لیبرالیسم حاکم بر جهان مورد توجه افکار عمومی نیست.

کلمات کلیدی

, امر به معروف و نهی از منکر, حکومت دینی, فلسفه اسلامی, کلام اسلامی, تئوری ولایت فقیه.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1064351,
author = {شریعتی, فهیمه},
title = {امر به معروف و نهی از منکر جوهره ضرورت بخش حاکمیت دینی در فلسفه و کلام اسلامی ( پاسخ به شبهه ی بردن اجباری به بهشت)},
booktitle = {مسئله شناسی و پاسخگویی به مسائل قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر},
year = {2017},
location = {ايران},
keywords = {امر به معروف و نهی از منکر، حکومت دینی، فلسفه اسلامی، کلام اسلامی، تئوری ولایت فقیه.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T امر به معروف و نهی از منکر جوهره ضرورت بخش حاکمیت دینی در فلسفه و کلام اسلامی ( پاسخ به شبهه ی بردن اجباری به بهشت)
%A شریعتی, فهیمه
%J مسئله شناسی و پاسخگویی به مسائل قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر
%D 2017

[Download]