جغرافیا و آمایش شهری - منطقه‌ای, دوره (8), شماره (27), سال (2017-8) , صفحات (19-36)

عنوان : ( ارزیابی تغییرات فضایی دمای سطحی کلان شهر مشهد )

نویسندگان: سمیه دل بسته , رضا دوستان , نعمت الله کریمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

افزایش دمای کلان شهرها، بحران شهرنشینی در قرن حاضر است. هدف این تحقیق شناخت تغییرات فضایی دمای سطحی در شهرمشهد می باشد. این مهم، با باند حرارتی 11 تصویر لندست برای دوره 2009 تا 2013 و نقشه رقومی کاربری اراضی مشخص گردید. در این مطالعه برای محاسبه دمای سطحی از روش الگوریتم پنجره مجزا استفاده شد. مدل الگوی فضایی دمای سطحی شهر مشهد در طول سال، افزایش دمای سطحی، از مرکز به حاشیه شهر در زمان گذر ماهواره است. چنانکه، مناطق مرکزی و قدیمی شهر (سناباد، آبکوه، سعدآباد، ملک آباد )، دمای سطحی پایین تری نسبت به حومه شهر دارند. بالاترین دمای سطحی در حاشیه جنوبی شهر، پیش کوهای بینالود از غرب تا جنوب شرقی مشهد ، راه آهن، فرودگاه، میدان شهدا، حاشیه بزگراه امام علی و کمر بندی همت، ششصد دستگاه، کارخانه قند و نخ ریسی و فضاهای باز خالی و فاقد کاربری شهری است. کاربریهای حمل و نقل شهری، زمین بایر وارتفاعات در طول سال حداکثر دمای سطحی و حداقل دما، در کاربری تفریحی و توریستی، کشاورزی و باغات بخصوص در ماهای گرم وجود دارد. منطقه دوازده شهری، گرمترین و منطقه یک، خنک ترین منطقه شهر مشهد به لحاظ دمای سطحی است. حداکثر دمای سطحی مشهد در ماه تیر، مرداد و حداقل دما، در آذر ماه بوده و دامنه فضایی دمای سطحی شهر، به ترتیب، در ماه آوریل(فروردین) و فصل بهار، بیشترین و در ماه اکتبر(مهر) و پاییز، کمترین می باشد، تغییرات فضایی دمای هوا چگونه است؟

کلمات کلیدی

, الگوی فضایی– ماهواره لندست, تغییرات دمای سطح زمین – کاربری اراضی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1064368,
author = {دل بسته, سمیه and دوستان, رضا and نعمت الله کریمی},
title = {ارزیابی تغییرات فضایی دمای سطحی کلان شهر مشهد},
journal = {جغرافیا و آمایش شهری - منطقه‌ای},
year = {2017},
volume = {8},
number = {27},
month = {August},
issn = {2345-2277},
pages = {19--36},
numpages = {17},
keywords = {الگوی فضایی– ماهواره لندست- تغییرات دمای سطح زمین – کاربری اراضی.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزیابی تغییرات فضایی دمای سطحی کلان شهر مشهد
%A دل بسته, سمیه
%A دوستان, رضا
%A نعمت الله کریمی
%J جغرافیا و آمایش شهری - منطقه‌ای
%@ 2345-2277
%D 2017

[Download]