دومین همایش بین المللی ایده های نوین در معماری،شهرسازی،جغرافیا و محیط زیست پایدار , 2017-09-06

عنوان : ( مدلسازی و تهیه نقشه هزینه اقتصادی تصادفات ترافیکی )

نویسندگان: امین رضائی اسفهرود , روزبه شاد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پیش¬بینی احتمال رخداد تصادفات ترافیکی با هدف جلوگیری از خسارات جانی و مالی فراوانی که به جامعه و افراد تحمیل می¬کند، همواره از اهمیت ویژه¬ای در بین مسئولین و محقیق برخوردار می¬باشد. بررسی ننمودن کلیه¬ی عوامل دخیل و اطلاعات موجود در طراحی و پیاده¬سازی راه¬ها، تقاطع¬ها و معابر منجر به خسارات جبران¬ناپذیری در سطوح مختلف شخصی و اجتماعی خواهد شد. لذا با شناسایی عوامل دخیل در تصادفات و برنامه¬ریزی¬های اصولی، می¬توان تا حد قابل قبولی خسارت¬های مالی و جانی را کاهش داده و به شرایط مطلوب که همان به حداقل رساندن صدمات و هزینه¬های تصادفات می¬باشد، دست یافت. یکی از راه¬کارها برای شناسایی عوامل موثر بر تصادفات مدل¬سازی عوامل دخیل در آن است. در این پژوهش هدف ایجاد یک مدل برای تخمین هزینه¬های ناشی از تصادفات و عوامل تاثیرگذار بر اساس اطلاعات تصادفات چهارساله (2012-2015) شهر لیدز انگلستان می¬باشد. در پایان این پژوهش مدل¬های توانی و EXP جهت تخمین هزینه اقتصادی تصادفات ایجاد شد و برمبنای آن¬ها نقشه¬های هزینه ترافیکی تهیه گردید.

کلمات کلیدی

, تصادفات ترافیکی, مدلسازی, رگرسیون, تخمین چگالی کرنل, هزینه تصادفات.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1064499,
author = {رضائی اسفهرود, امین and شاد, روزبه},
title = {مدلسازی و تهیه نقشه هزینه اقتصادی تصادفات ترافیکی},
booktitle = {دومین همایش بین المللی ایده های نوین در معماری،شهرسازی،جغرافیا و محیط زیست پایدار},
year = {2017},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {تصادفات ترافیکی، مدلسازی، رگرسیون، تخمین چگالی کرنل، هزینه تصادفات.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مدلسازی و تهیه نقشه هزینه اقتصادی تصادفات ترافیکی
%A رضائی اسفهرود, امین
%A شاد, روزبه
%J دومین همایش بین المللی ایده های نوین در معماری،شهرسازی،جغرافیا و محیط زیست پایدار
%D 2017

[Download]