نقد زبان و ادبیات خارجی, دوره (15), شماره (20), سال (2018-9) , صفحات (275-293)

عنوان : ( نقشه‌ای توصیفی مطالعات ترجمه در ایران براساس پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد )

نویسندگان: عبداله نوروزی , مسعود خوش سلیقه ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مطالعات ترجمه رشته‌ای نوپاست که در نیمۀ دوم قرن بیستم در غرب پایه‌گذاری شده و در این زمان نسبتاً کوتاه رشد چشمگیری یافته است. به‌رغم برنامه‌ها و کنفرانس‌های متعددی که در این زمینه بوده، ابهام‌هایی دربارۀ جنبه‌های مختلف پژوهش‌های علمی ترجمه مانند جهت و گرایش آن مشهود است. پژوهش حاضر با روشی توصیفی در صدد بوده پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد دو دانشگاه مادر در ایران را یعنی دانشگاه فردوسی مشهد و دانشگاه علامۀ طباطبایی تهران در رشتۀ ترجمه بررسی کرده و موضوعات و حوزه‌های پژوهشی پوشش‌یافته را شناسایی کند. بدین منظور، تمام پایان‌نامه‌های دو دانشگاه مذکور با استفاده از تحلیل اسناد و موضوعی بررسی شده‌اند. ابتدا با بررسی عناوین، چکیده، سؤالات پژوهش و محتوای هر پایان‌نامه، کلیدواژه‌ای گویای موضوع کلی آن پژوهش انتخاب شده است. با استفاده از این کلیدواژه‌ها و دسته‌بندی آن‌ها به مقوله‌های هم‌موضوعِ بزرگ‌تر، 29 دستۀ موضوعی شناسایی و توصیف شده‌اند. با الهام از چرخش‌های مطالعات ترجمه، پژوهش‌ها مجدداً دسته‌بندی شده و حوزه‌های پژوهشی تبیین شده‌اند و سپس با الهام از نقشۀ هولمز، نقشۀ این پژوهش‌ها ترسیم شده است. بررسی و دسته‌بندی این پژوهش‌ها به‌خوبی نشان می‌دهد پایان‌نامه‌های این دو دانشگاه و به‌طور کلی پژوهش‌های ترجمه در ایران، تقریباً اغلب حوزه‌های اصلی مطرح در مطالعات ترجمه را در برگرفته و تنوع موضوعات میان‌رشته‌ای مشهود است.

کلمات کلیدی

, مطالعات ترجمه, پایان‌نامه, نقشۀ هولمز, حوزه‌های پژوهشی, چرخش
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1064515,
author = {نوروزی, عبداله and خوش سلیقه, مسعود},
title = {نقشه‌ای توصیفی مطالعات ترجمه در ایران براساس پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد},
journal = {نقد زبان و ادبیات خارجی},
year = {2018},
volume = {15},
number = {20},
month = {September},
issn = {2008-7330},
pages = {275--293},
numpages = {18},
keywords = {مطالعات ترجمه، پایان‌نامه، نقشۀ هولمز، حوزه‌های پژوهشی، چرخش},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T نقشه‌ای توصیفی مطالعات ترجمه در ایران براساس پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد
%A نوروزی, عبداله
%A خوش سلیقه, مسعود
%J نقد زبان و ادبیات خارجی
%@ 2008-7330
%D 2018

[Download]