کنفرانس سالانه ی فیزیک 96 , 2017-08-28

عنوان : ( تعیین پرتوزایی انباشته شده ید-123 با استفاده از مدل حرکت زیستی رادیودارو )

نویسندگان: سوسن خلیلی , لاله رفعت متولی , سیدهاشم میری حکیم آباد , علییه حسینیان ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یکی از پرکاربردترین روش ها در تشخیص و درمان انواع سرطان ها، استفاده از رادیو داروهای هسته ای است. هنگامی که یک رادیو دارو یا هر ماده پرتوزای دیگر وارد بدن انسان می شود، اندام های بدن تحت تابش پرتوهای گسیل شده از آن قرار می گیرند. لذا آگاهی از میزان دز دریافتی توسط اندام¬های بدن اهمیت پیدا می¬کند. محاسبات دزسنجبی بدین منظور انجام می شود. برای انجام محاسبات دزسنجی مقدار پرتوزایی در اندام های مختلف بدن مورد نیاز است. توزیع ید در بدن با پیچیدگی های خاصی همراه است و مقدار آن در اندام های مختلف متغیر است. در این مطالعه داده های مربوط به حرکت زیستی رادیوداروی حاوی ید-123 با استفاده از یک مدل چند جزئی به روش حل معادلات دیفرانسیلی بدست آمده است.

کلمات کلیدی

, radionuclide, multi-compartment, radiopharmaceuticals, Biokinetic data
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1064533,
author = {خلیلی, سوسن and رفعت متولی, لاله and میری حکیم آباد, سیدهاشم and علییه حسینیان},
title = {تعیین پرتوزایی انباشته شده ید-123 با استفاده از مدل حرکت زیستی رادیودارو},
booktitle = {کنفرانس سالانه ی فیزیک 96},
year = {2017},
location = {یزد, ايران},
keywords = {radionuclide; multi-compartment; radiopharmaceuticals; Biokinetic data},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تعیین پرتوزایی انباشته شده ید-123 با استفاده از مدل حرکت زیستی رادیودارو
%A خلیلی, سوسن
%A رفعت متولی, لاله
%A میری حکیم آباد, سیدهاشم
%A علییه حسینیان
%J کنفرانس سالانه ی فیزیک 96
%D 2017

[Download]