سومین کنگره ملی علوم پایه دامپزشکی , 2017-09-21

عنوان : ( نگاهی به نقش کلیدی غده تیروئید در سگ و گربه؛ از فیزیولوژی تا بیماری )

نویسندگان: جواد خوش نگاه ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

غده‎ی تیروئید سگ‎ها دارای دو لوب مجزا از هم است که هر یک در یک سمت از نای قرار گرفته است. هر لوب،دارای فیولیکول‎های میکروسکوپی است. یک اپیتلیومِ تک لایه، سطحفولیکولهای میکروسکوپیرا پوشانده است. لومن هر فولیکولحاوی ماده‎ی کلوئید است؛ کلوئید، محل ذخیره‎ی تیروگلوبین است که توسط سلولهای فولیکولیترشح می‎شود. تیروگلوبین یک گلیکوپروتیئن بزرگِ حاوی یدوتیروزین‎ها (از اجزای هورمون‎های تیروئیدی) است. عمده‎ی مراحل سنتز هورمون تیروئیدی توسط آنزیم TPO (تیروئید پرواکسیداز) کاتالیزه می‎شوند. کار تیروئید تولید هورمونای تیروئیدی فعال 3,5,3′,5′-Ltetraiodothyronine (تیروکسین، T4) و 3,5,3′-L-triiodothyronine (تری یدوتیرونین،T3) است. هورمون‎های تیروئیدی، اسیدهای آمینه‎ی حاوی ید هستند که در غده‎ی تیروئید سنتز می‎شوند (شکل 1).تمام T4و تنها 20 درصدِ T3حاضر در گردش خون از غده‎ی تیروئید نشأت می‎گیرند. عمده ی T3 ، خارج از تیروئید و حاصلِ فرایند آنزیمی 5'-deiodinationT4 است.

کلمات کلیدی

, تیروئید, تیروکسین, تری یدوتیرونین, سگ, گربه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1064561,
author = {خوش نگاه, جواد},
title = {نگاهی به نقش کلیدی غده تیروئید در سگ و گربه؛ از فیزیولوژی تا بیماری},
booktitle = {سومین کنگره ملی علوم پایه دامپزشکی},
year = {2017},
location = {تهران, ايران},
keywords = {تیروئید، تیروکسین، تری یدوتیرونین، سگ، گربه},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T نگاهی به نقش کلیدی غده تیروئید در سگ و گربه؛ از فیزیولوژی تا بیماری
%A خوش نگاه, جواد
%J سومین کنگره ملی علوم پایه دامپزشکی
%D 2017

[Download]