نهمین همایش ملی انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران , 2017-09-07

عنوان : ( پهنه‌بندی خطر زمین‌لغزش با استفاده از GIS و روش آماری دومتغیره (مطالعه موردی، حوضه آبخیز زیارت) )

نویسندگان: نعیمه پورمندی , غلامرضا لشکری پور , حامد رضایی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

زمین لغزش، یکی از مخاطرات طبیعی است که خسارات و مشکلات زیادی را در جهان به وجود می‌آورد که از آن جمله می‌توان به: تخریب ساختمان‌ها، جاده ها، مراتع و ... و همچنین فرسایش و رسوب در حوضه‌های آبریز را نام برد. بنابراین، شناسایی مناطق حساس به زمین لغزش و پهنه‌بندی خطر آن، دارای اهمیت می باشد. منطقه مورد مطالعه، در استان گلستان و در جنوب شهر گرگان واقع شده است. مساحت این حوزه در حدود 42/72 کیلومترمربع می باشد. به منظور تهیه نقشه پهنه‌بندی خطر زمین¬لغزش در منطقه مورد مطالعه، در مرحله اول نقشه‌ زمین¬لغزش‌های موجود در حوضه‌ی آبخیز زیارت به صورت سطحی تهیه گردید و تعدادی از عوامل موثر در وقوع زمین‌لغزش شناسایی شد. این عوامل عبارتند از: لیتولوژی، فاصله از گسل، ارتفاع از سطح دریا، جهت شیب، بارندگی سالیانه، شیب، فاصله از آبراهه، فاصله از جاده و کاربری اراضی. تمام این عوامل به صورت لایه‌های رقومی در محیط GIS تهیه شدند. در مرحله بعد هرکدام از این لایه‌ها به روش ارزش اطلاعاتی و تراکم سطح وزن‌دهی شده و با هم پوشانی این لایه‌ها، نقشه پهنه‌بندی خطر زمین‌لغزش به روش‌های ارزش اطلاعاتی و تراکم سطح تهیه گردید. در نهایت با استفاده از دو شاخص LI و DR اهمیت این دو روش مورد مقایسه قرار گرفت. نتایج نشان داد که روش ارزش اطلاعاتی پهنه‌بندی خطر را بهتر و منطقی تر از روش تراکم سطح در منطقه مورد مطالعه نشان داده است. همچنین مهم‌ترین عوامل تاثیر گذار در وقوع زمین لغزش در حوضه آبخیز زیارت به ترتیب جاده ، لیتولوژی (نهشته¬های رودخانه‌ای عهد حاضر)، و کاربری اراضی تعیین شد.

کلمات کلیدی

, زمین لغزش, پهنه‌بندی, ارزش اطلاعاتی, تراکم سطح, حوضه زیارت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1064583,
author = {پورمندی, نعیمه and لشکری پور, غلامرضا and حامد رضایی},
title = {پهنه‌بندی خطر زمین‌لغزش با استفاده از GIS و روش آماری دومتغیره (مطالعه موردی، حوضه آبخیز زیارت)},
booktitle = {نهمین همایش ملی انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران},
year = {2017},
location = {بیرجند, ايران},
keywords = {زمین لغزش، پهنه‌بندی، ارزش اطلاعاتی، تراکم سطح، حوضه زیارت},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T پهنه‌بندی خطر زمین‌لغزش با استفاده از GIS و روش آماری دومتغیره (مطالعه موردی، حوضه آبخیز زیارت)
%A پورمندی, نعیمه
%A لشکری پور, غلامرضا
%A حامد رضایی
%J نهمین همایش ملی انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران
%D 2017

[Download]