دومین کنفرانس سراسری دستاوردهای نوین در مهندسی مواد، مکانیک و هوافضا 1395 , 2017-01-29

عنوان : ( بهینه سازی پارامترهای جوشکاری مقاومتی نقطهای بر روی فولاد کربن بالا با استفاده ازروش تاگوچی )

نویسندگان: مصطفی عبداله پور , علی اکبر اکبری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

جوش مقاومتی نقطه ای کاربرد وسیعی در صنعت دارد. به همین دلیل استحکام آن همیشه مورد بررسی قرار گرفته است. در این مقاله بررسی تجربی روی مقاومت نقطه جوشکاری با روش تاگوچی انجام شده است. فولاد کربن بالای Ck67 برای این آزمایش در نظر گرفته شده است. پارامترهای ورودی نقطه جوش برای این کار پروسه عملیات حرارتی، جریان جوشکاری، زمان جوشکاری و زمان پیشگرم و پسگرم در نظر گرفته شده و خروجی مورد نظر استحکام کششی دکمه جوش می باشد. در نهایت پارامتر های بهینه و موثرترین پارامتر را توسط سیگنال به نویز بدست می آوریم. طبق نتایج بدست آمده عملیات حرارتی بیشترین تاثیر را بر روی استحکام کششی دکمه جوش دارد.

کلمات کلیدی

, جوشکاری مقاومتی نقطه ای , بهینه سازی, استحکام, تاگوچی, سیگنال به نویز
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1064609,
author = {عبداله پور, مصطفی and اکبری, علی اکبر},
title = {بهینه سازی پارامترهای جوشکاری مقاومتی نقطهای بر روی فولاد کربن بالا با استفاده ازروش تاگوچی},
booktitle = {دومین کنفرانس سراسری دستاوردهای نوین در مهندسی مواد، مکانیک و هوافضا 1395},
year = {2017},
location = {شیراز, ايران},
keywords = {جوشکاری مقاومتی نقطه ای ، بهینه سازی، استحکام، تاگوچی، سیگنال به نویز},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بهینه سازی پارامترهای جوشکاری مقاومتی نقطهای بر روی فولاد کربن بالا با استفاده ازروش تاگوچی
%A عبداله پور, مصطفی
%A اکبری, علی اکبر
%J دومین کنفرانس سراسری دستاوردهای نوین در مهندسی مواد، مکانیک و هوافضا 1395
%D 2017

[Download]