دومین کنفرانس سراسری دستاوردهای نوین در مهندسی مواد، مکانیک و هوافضا 1395 , 2017-01-29

عنوان : ( بررسی ریز ساختار فولاد کربن بالا در جوشکاری مقاومتی نقطه ای )

نویسندگان: مصطفی عبداله پور , علی اکبر اکبری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

جوش مقاومتی نقطه ای کاربرد وسیعی در صنعت دارد. به همین دلیل استحکام آن همیشه مورد بررسی قرار گرفته است. در این مقاله بررسی تجربی روی مقاومت نقطه جوشکاری فولاد کربن بالای Ck67 در نظر گرفته شده است. با توجه به اینکه وجود کربن زیاد شرایط جوشکاری را پیچیدهتر میکند؛ لذا پارامترهایی د نظر گرفته شد که این مشکل را رفع کند. پارامترهای ورودی نقطه جوش برای این کار پروسه عملیات حرارتی، جریان جوشکاری، زمان جوشکاری و زمان پیشگرم و پسگرم در نظر گرفته شده است. سپس متالوگرافی قطعات صورت پذیرفت. با استفاده از روش تاگوچی و تحلیل سیگنال به نویز سطوح بهینه آزمایش بدست آمد و جوشکاری سطوح بهینه انجام شد. سپس جوش بهینه مورد متالوگرافی قرار گرفت و ریز ساختار و ناحیه متاثر از حرارت آن مورد بررسی قرار گرفت

کلمات کلیدی

, جوشکاری مقاومتی نقطهای , متالوگرافی, , تاگوچی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1064610,
author = {عبداله پور, مصطفی and اکبری, علی اکبر},
title = {بررسی ریز ساختار فولاد کربن بالا در جوشکاری مقاومتی نقطه ای},
booktitle = {دومین کنفرانس سراسری دستاوردهای نوین در مهندسی مواد، مکانیک و هوافضا 1395},
year = {2017},
location = {شیراز, ايران},
keywords = {جوشکاری مقاومتی نقطهای ، متالوگرافی، ، تاگوچی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی ریز ساختار فولاد کربن بالا در جوشکاری مقاومتی نقطه ای
%A عبداله پور, مصطفی
%A اکبری, علی اکبر
%J دومین کنفرانس سراسری دستاوردهای نوین در مهندسی مواد، مکانیک و هوافضا 1395
%D 2017

[Download]