ژئوفیزیک ایران - Iranian Journal of Geophysics, دوره (11), شماره (2), سال (2017-8) , صفحات (87-109)

عنوان : ( تفسیر ناهنجاریهای های مغناطیسی معادن غربی سنگ آهن سنگان با استفاده از اطلاعات زمین شناسی و گمانه ها )

نویسندگان: عباس گل محمدی , محمدرضا حیدریان شهری , سیداحمد مظاهری , بهنام رحیمی , محمدحسن کریم پور ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

معدن آهن سنگان یک کانسار آهن اسکارن مگنتیتی است. بهترین روش متداول جهت اکتشاف این مدل کانسارها با توجه به وجود خاصیت مغناطیسی درآنها، روش مغناطیس سنجی می باشد. براساس این روش می توان اطلاعاتی در باره عمق، شیب ، شکل ، وامتداد منبع ایحاد کننده ناهنجاری بدست آورد. اکتشافات زیادی از اینگونه ذخایر در سطح دنیا با استفاده از روش مغناطیس سنجی انجام شده است که نمونه آن ذخایر بزرگ گل گهر در ایران است. بر مبنای مغناطیس سنجی و زمین شناسی، پیش بینی وجود ذخیره ای عظیم در طی اکتشاف آهن سنگان شده است. حفر 558 گمانه در قسمت غربی با شبکه 50 در 50 متر با استناد به داده های مغناطیس سنجی و زمین شناسی سطحی مورد طراحی قرارگرفته و پس از حفاری، داده های زیرسطحی خیلی مفیدی بدست آمده است. توده های نفوذی اکثرا گرانیتی و از نوع تیپ اکسیدان می باشند که بدلیل وجود کانیهای ریز و پراکنده مگنتیت داخل آنها، پذیرفتاری مغناطیسی بالاتری نسبت به سایر گرانیتها دارند. اینها بعنوان سنگ منشا ایجادکننده توده عظیم معدنی سنگان مورد نظر قرار گرفته اند. تعداد 19376 نقطه مغناطیس سنجی زمینی با مشخصات مختلف برداشت شده در چند مرحله اکتشافی در این مطالعه یکسان سازی و تفسیر شده است. منابع ایجادکننده اکثر ناهنجاری های مغناطیسی نقشه برگردان به قطب( RTP) کانی سازی مگنتیت می باشد که داده های حفاری آن را تایید می کند. با توجه به وجود مغناطیس باقیمانده در اسکارن مگنتیتی و نبود چنین اندازه گیریهایی و از طرف دیگرلازم بودن آن در تعیین صحیح عمق منابع نا هنجاری های مغناطیسی با مدل سازی معکوس و یا پیش رو ، از فیلترهای مشتق اول قائم و فراسو برای هدایت حفاری در این مطالعه استفاده شده است. اطلاعات عمقی مربوط به منبع نا هنجاریها در نقشه های گرادیان عمودی و فراسو با عمق حاصل از حفاری و مدل سازی بلوکی هم خوانی خوبی دارند. میزان ذخیره کانسار و عمق آن از ناهنجاری غربی( A' ) تا نا هنجاری مرکزی( C ) در حال افزایش بوده وشیب آن بسمت شرق می‌باشد. این تغییر عمق کانی سازی با پاسخ عمقی نقشه های فراسو مبنی بر معرفی ناهنجاری مرکزی( C ) به عنوان عمیق‌ترین بخش کانسار سنگان هم آهنگی دارد. پاسخ مغناطیسی در نقشه فراسوی 1000 متر در محل ناهنجاری مذکور می تواند مربوط به عمق زیاد کانی سازی(تا 620 متر حفاری شده در حال حاضر) و یا توده نفوذی عمیق تر در این محل باشد که تایید آن نیاز به حفاری عمیق (بیش از 1000 متر) دارد.

کلمات کلیدی

, معدن آهن ‌سنگان, مغناطیس سنجی, ناهنجاری, حفاری مغزه گیری, برگردان به قطب, فیلترها
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1064612,
author = {گل محمدی, عباس and حیدریان شهری, محمدرضا and مظاهری, سیداحمد and رحیمی, بهنام and کریم پور, محمدحسن},
title = {تفسیر ناهنجاریهای های مغناطیسی معادن غربی سنگ آهن سنگان با استفاده از اطلاعات زمین شناسی و گمانه ها},
journal = {ژئوفیزیک ایران - Iranian Journal of Geophysics},
year = {2017},
volume = {11},
number = {2},
month = {August},
issn = {2008-0336},
pages = {87--109},
numpages = {22},
keywords = {معدن آهن ‌سنگان، مغناطیس سنجی، ناهنجاری، حفاری مغزه گیری، برگردان به قطب، فیلترها},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تفسیر ناهنجاریهای های مغناطیسی معادن غربی سنگ آهن سنگان با استفاده از اطلاعات زمین شناسی و گمانه ها
%A گل محمدی, عباس
%A حیدریان شهری, محمدرضا
%A مظاهری, سیداحمد
%A رحیمی, بهنام
%A کریم پور, محمدحسن
%J ژئوفیزیک ایران - Iranian Journal of Geophysics
%@ 2008-0336
%D 2017

[Download]