دینامیک شاره ها , 2017-08-27

عنوان : ( بررسی عددی تغییر فاصله طولی بین مولدهای گردابه در جریان آشفته در کانال بر انتقال گرما )

نویسندگان: حیدر الثراونی , جواد ابوالفضلی اصفهانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تاثیر فاصله طولی بین دو مولد گردابه و محل مولد گردابه در جریان آشفته داخل کانال مستطیلی بر میدان انتقال حرارت به صورت عددی مورد مطالعه قرار گرفته است.

کلمات کلیدی

, فاصله طولی, مولد گردابه, جریان آشفته, کانال, انتقال گرما
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1064637,
author = {حیدر الثراونی and ابوالفضلی اصفهانی, جواد},
title = {بررسی عددی تغییر فاصله طولی بین مولدهای گردابه در جریان آشفته در کانال بر انتقال گرما},
booktitle = {دینامیک شاره ها},
year = {2017},
location = {شاهرود, ايران},
keywords = {فاصله طولی، مولد گردابه، جریان آشفته، کانال، انتقال گرما},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی عددی تغییر فاصله طولی بین مولدهای گردابه در جریان آشفته در کانال بر انتقال گرما
%A حیدر الثراونی
%A ابوالفضلی اصفهانی, جواد
%J دینامیک شاره ها
%D 2017

[Download]