حدیث و اندیشه, دوره (5), شماره (22), سال (2017-4) , صفحات (23-45)

عنوان : ( بررسی سندی و دلالی حدیث «شرارکم عزابکم» )

نویسندگان: سهیلا پیروزفر , جواد نصیری وطن ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یکی از احادیثی که نیاز به بررسی و تامل دارد، حدیث «شرارکم عزابکم» می¬باشد. با بررسی های انجام شده مشخص شد که در منابع اهل سنت به چهار شکل روایت شده و اولین بار در مسند احمد بن حنبل آمده است و در منابع شیعه اولین بار در کتاب المقنعه شیخ مفید و سپس در کتاب «روضه الواعظین» فتال نیشابوری و «جامع الاخبار» شعیری آمده است. یافته های این تحقیق حاکی از آن است که روایت مورد نظر در منابع شیعه و اهل سنت، سند معتبری نداشته و ضعیف محسوب می شود، ولی متن آن با روایت های دیگر که تجردگرایی را مذمت کرده در یک راستا می¬باشد و با منطق قرآن که تاکید زیادی بر ازدواج و تشکیل خانواده داشته هماهنگ می باشد، همچنین قیود اضافی از جمله «اخوان الشیاطین و اراذل موتاکم» که به فرد مجرد نسبت داده شده است، مورد تایید آیات قرآن می باشد.

کلمات کلیدی

, روایت شرارکم عزابکم, مفهوم شر, تجرد گرایی, اراذل موتاکم, اخوان الشیاطین.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1064652,
author = {پیروزفر, سهیلا and نصیری وطن, جواد},
title = {بررسی سندی و دلالی حدیث «شرارکم عزابکم»},
journal = {حدیث و اندیشه},
year = {2017},
volume = {5},
number = {22},
month = {April},
issn = {2322-3820},
pages = {23--45},
numpages = {22},
keywords = {روایت شرارکم عزابکم، مفهوم شر، تجرد گرایی، اراذل موتاکم، اخوان الشیاطین.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی سندی و دلالی حدیث «شرارکم عزابکم»
%A پیروزفر, سهیلا
%A نصیری وطن, جواد
%J حدیث و اندیشه
%@ 2322-3820
%D 2017

[Download]