پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران , 2017-08-28

عنوان : ( بررسی پارامترهای توزیع اندازه ذرات رسوبات شنی غرب اهواز )

نویسندگان: عبدالرحمان قاضی , علیرضا کریمی , غلامحسین حق نیا , سعید حجتی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف از این مطالعه تعیین ماهیت رسوبات شنی حاشیه رودخانه کرخه در غرب اهواز بر اساس ویژگیهای توزیع اندازه ذرات بود. تعداد 45 نمونه سطحی با فواصل حدود 5/1 کیلومتری، در امتدا و عمود بر رودخانه کرخه برداشت شد. شن ریز با میانگین 49 درصد بخش غالب ذرات را تشکیل می¬داد. Mz (میانگین قطر اندازه ذرات) از 56/4 تا 82/1 فی متغیر بود. جورشدگی ذرات بین 07/2 و 46/0 فی قرار داشت و با میانگین 35/0 فی دارای جورشدگی متوسط بودند. کج شدگی این ذرات با میانگین 12/0 از 24/0- تا 46/0 متغیر بود و به سمت ذرات ریز دانه بودند. کشیدگی از 25/2 تا 85/0 متغییر بود و با میانگین 21/1 نمودار این رسوبات کشیده می‌باشد. یک نمایی بودن توزیع اتدازه ذرات و افزایش Mz با فاصله از رودخانه (کاهش میانگین قطر ذرات) نشان داد که رسوبات منشا بادرفتی دارند و احتمالا از رسوبات رودخانه منشا می¬گیرند.

کلمات کلیدی

, رسوبات شنی, رودخانه کرخه, جور شدگی, کج شدگی, کشیدگی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1064655,
author = {قاضی, عبدالرحمان and کریمی, علیرضا and حق نیا, غلامحسین and سعید حجتی},
title = {بررسی پارامترهای توزیع اندازه ذرات رسوبات شنی غرب اهواز},
booktitle = {پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران},
year = {2017},
location = {اصفهان, ايران},
keywords = {رسوبات شنی، رودخانه کرخه، جور شدگی، کج شدگی، کشیدگی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی پارامترهای توزیع اندازه ذرات رسوبات شنی غرب اهواز
%A قاضی, عبدالرحمان
%A کریمی, علیرضا
%A حق نیا, غلامحسین
%A سعید حجتی
%J پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
%D 2017

[Download]