آبیاری و زهکشی ایران, دوره (11), شماره (3), سال (2017-9) , صفحات (424-434)

عنوان : ( بررسی راهکارهای افزایش پایداری شیب-های خاکی در کانال های آبیاری )

نویسندگان: قاسم پناهی , سعیدرضا خداشناس ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

از دیدگاه مهندسی ژئوتکنیک، روش¬های افزایش پایداری شیب¬های خاک به سه دسته کلی روش¬های مکانیکی، تسلیح خاک و شیمیایی، تقسیم می¬شوند. اصلاح رفتار خاک به کمک افزودنی¬ها که جزء روش¬های شیمیایی طبقه¬بندی می¬شود، همواره به عنوان یکی از روش¬های موثر در افزایش پایداری شیب¬های خاکی، مدنظر پژوهشگران در مهندسی ژئوتکنیک بوده¬است. در این پژوهش اثر افزودن چهار ماده سدیم¬کلرید، کلسیم¬کلرید، آهک و مخلوط آهک و خاکستر تفاله نیشکر، در سه سطح 5، 7.5 و 10 درصد وزنی طی دو دوره عمل¬آوری 7 و 21 روز، مورد بررسی قرار گرفت. نتایج بدست آمده از این پژوهش نشان داد که سدیم¬کلرید، پایداری شیب¬های خاکی را کاهش و کلسیم¬کلرید، آهک و مخلوط آهک و خاکستر تفاله نیشکر موجب افزایش پایداری در شیب¬های خاکی می¬شوند. همچنین نتایج بیانگر آن بود که دوره عمل¬آوری 21 روزه نسبت به دوره عمل¬آوری 7 روزه تاثیر بیشتری در افزایش یا کاهش پایداری شیب¬های خاکی داشت.

کلمات کلیدی

, کانال خاکی, آهک, خاکستر تفاله ¬نیشکر, سدیم-کلرید, کلسیم¬کلرید
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1064696,
author = {پناهی, قاسم and خداشناس, سعیدرضا},
title = {بررسی راهکارهای افزایش پایداری شیب-های خاکی در کانال های آبیاری},
journal = {آبیاری و زهکشی ایران},
year = {2017},
volume = {11},
number = {3},
month = {September},
issn = {2008-7942},
pages = {424--434},
numpages = {10},
keywords = {کانال خاکی، آهک، خاکستر تفاله ¬نیشکر، سدیم-کلرید، کلسیم¬کلرید},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی راهکارهای افزایش پایداری شیب-های خاکی در کانال های آبیاری
%A پناهی, قاسم
%A خداشناس, سعیدرضا
%J آبیاری و زهکشی ایران
%@ 2008-7942
%D 2017

[Download]