زمین شناسی کاربردی پیشرفته, دوره (7), شماره (24), سال (2017-9) , صفحات (76-86)

عنوان : ( بررسی پارامترهای ساختاری و الگوی شکستگی ها، معماری زون های گسلی و ساختار نفوذپذیری گسل ها و نقش آن در نفوذ، زهکشی و فرار آب از سازند تیرگان در منطقه قوری میدان )

نویسندگان: حسین محمدزاده , زهرا زندوکیلی , بهنام رحیمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

دشت قوری میدان، واقع در استان خراسان شمالی، از شمال و جنوب توسط سازند تیرگان، مهمترین مخزن آب کارستی منطقه، محصور شده است. هدف از این پژوهش بررسی پارامترهای ساختاری (چین، گسل و درزه‌ها) و الگوی شکستگی ها و تخمین آب نفوذی و زهکشی شده ازسازند تیرگان می باشد. تجزیه و تحلیل داده های ساختاری حاصل از عملیات صحرایی و تصاویر ماهواره¬ای بیانگر تاقدیسی بودن ارتفاعات شمالی و جنوبی و ناودیسی بودن دشت و وجود شکستگی ها (N50) با ساختار نفوذ پذیری کانالی افشان و کانالی سدی است. با همپوشانی لایه‌های اطلاعاتی مختلف در نرم افزار GIS، میزان نفوذ آب در سازند تیرگان بدست آمد (44%)، که با توجه به مساحت و متوسط بارندگی، حدود MCM8/22 آب از طریق شکستگی ها نفوذ و سپس از طریق چشمه دشتک ( MCM7/8) و بصورت زهکشی (MCM1/14) از سازند تیرگان به داخل رودخانه اترک تخلیه و از منطقه خارج می‌گردد.

کلمات کلیدی

, سازندتیرگان, کارست, پارامترهای ساختاری, درصد نفوذ, چشمه دشتک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1064759,
author = {محمدزاده, حسین and زندوکیلی, زهرا and رحیمی, بهنام},
title = {بررسی پارامترهای ساختاری و الگوی شکستگی ها، معماری زون های گسلی و ساختار نفوذپذیری گسل ها و نقش آن در نفوذ، زهکشی و فرار آب از سازند تیرگان در منطقه قوری میدان},
journal = {زمین شناسی کاربردی پیشرفته},
year = {2017},
volume = {7},
number = {24},
month = {September},
issn = {2251-7057},
pages = {76--86},
numpages = {10},
keywords = {سازندتیرگان، کارست، پارامترهای ساختاری، درصد نفوذ، چشمه دشتک},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی پارامترهای ساختاری و الگوی شکستگی ها، معماری زون های گسلی و ساختار نفوذپذیری گسل ها و نقش آن در نفوذ، زهکشی و فرار آب از سازند تیرگان در منطقه قوری میدان
%A محمدزاده, حسین
%A زندوکیلی, زهرا
%A رحیمی, بهنام
%J زمین شناسی کاربردی پیشرفته
%@ 2251-7057
%D 2017

[Download]