پژوهش های تاریخی ایران و اسلام, دوره (2), شماره (19), سال (2016-11) , صفحات (185-210)

عنوان : ( نفوذ غرب در نقاشی ایران از ابتدای حکومت قاجار تا پایان عصر ناصری )

نویسندگان: مصطفی لعل شاطری , عباس سرافرازی , هادی وکیلی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

دوره قاجار یکی از مهم ترین مقاطع هنری ایران محسوب می گردد چرا که تاثیر پذیری از هنر غرب به ویژه در نقاشی به صورت محسوسی بروز یافت با وجود اینکه هنر نقاشی در دوره قاجار تا حد زیادی بر اساس بنیاد های هنری عصر صفوی استوار شده بود در برابر وجوه متنوع هنر غرب که تا حد بسیار زیادی بهصورت ظاهری دریافت می گردید تحت تاثیر قرار گرفت در این بین تلاش همزمان و در عین حال متناقض برای تقلیداز سنت های درباری و متعاقبا دستاورد های غربی آغاز شد که نتیجه آن نه تنها بازگشت صحیح و مستقل به روش های سنتی نبود بلکه هنرمندان و حامیان آنان نیز در فرا گیری صحیح و کامل دستاورد های غربی نیز چندان موفقیتی به دست نیاوردند و صرفا نمود بصری آن به صورت التقاطی سطحی در آثار هنری و ثمره آن کاهش تدریجی اسلوب ایرانی و گرته برداری از آثار نقاشان رنسانس از سوی هنرمندان ایرانی و ایجاد سبک هایی تلفیقی بررسی روند نفوذ سبک های غربی در نقاشی ایران از ابتدای دوره قاجار ( 1210 ق / 1795 م ) تا پایان عصر حکومت ناصرالدین شاه ( 1313 ق / 1895 ) و متعاقبا رویکرد پادشاهان قاجار و نقاشان درباری پرداخته و آن را مورد بررسی و تحلیل قرار دهد .

کلمات کلیدی

, دوره قاجار, فتحعلی شاه , محمد شاه , عصرناصری , نقاشی , هنر غرب
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1064766,
author = {لعل شاطری, مصطفی and سرافرازی, عباس and وکیلی, هادی},
title = {نفوذ غرب در نقاشی ایران از ابتدای حکومت قاجار تا پایان عصر ناصری},
journal = {پژوهش های تاریخی ایران و اسلام},
year = {2016},
volume = {2},
number = {19},
month = {November},
issn = {2345-2099},
pages = {185--210},
numpages = {25},
keywords = {دوره قاجار، فتحعلی شاه ، محمد شاه ، عصرناصری ، نقاشی ، هنر غرب},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T نفوذ غرب در نقاشی ایران از ابتدای حکومت قاجار تا پایان عصر ناصری
%A لعل شاطری, مصطفی
%A سرافرازی, عباس
%A وکیلی, هادی
%J پژوهش های تاریخی ایران و اسلام
%@ 2345-2099
%D 2016

[Download]