The third international conference on architecture, civil engineering and urban development at the beginning of the third millennium , 2017-09-21

عنوان : ( رویکردهای برای گسترش مفهوم خشک منظرسازی در پارکهای شهری )

نویسندگان: مهسا ابراهیمیان , فاطمه کاظمی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امروزه در مناطق مختلف جهان، توجه به محیط طبیعی، شرایط اکولوژیک و به ویژه کیفیت جلوه های بصری در معماری منظر شهرها و روستاها اهمیت زیادی یافته است و این در حالی است که با توجه به ارزش آب در عصر حاضر، استفاده از آن و طراحی بهینه و گونه‌گذاری پوشش گیاهی برای استفاده کمینه از این عنصر به عنوان یکی از موارد حائز اهمیت در طراحی مناظر معاصر قلمداد می‌شود. روشهای پایداری در منظرسازی در دنیا نظیر خشک منظرسازی -Xeriscape- با استفاده از گیاهان بومی چنین دستاوردی را در منظرسازی نوید می‎دهند. استفاده از گیاهان بومی در طراحی، نقش مهمی در این فرایند و منظر خود پایدار به وجود آمده دارند، زیرا گیاهان بومی بخشی از تاریخ طبیعی منطقه اند. آنها به طورطبیعی و هزاران سال در آن منطقه رشد کرده و جوامع گوناگون را تشکیل داده اند و به خوبی با جغرافیا، هیدرولوژی، اقلیم و خاک آن منطقه سازگار شده اند. در عین حال این جامعه از گیاهان بومی، زیستگاهی برای گونه های حیات وحش منطقه ایجاد می کند. خشک منظر نیز با استفاده از گیاهان بومی و با برنامه ریزی و مدیریت در طراحی همچنین با به کارگیری از گیاهان با نیاز آبی پایین و هزینه نگهداری کم می تواند نقش شایانی در پایداری و حفظ منابع طبیعی کشور داشته باشد. این مقاله به رویکردهایی در خصوص این مبحث می‎پردازد.

کلمات کلیدی

, شرایط اکولوژیک, جلوه بصری, معماری منظر, گیاهان بومی, کم‎آب‎طلب
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1064812,
author = {مهسا ابراهیمیان and کاظمی, فاطمه},
title = {رویکردهای برای گسترش مفهوم خشک منظرسازی در پارکهای شهری},
booktitle = {The third international conference on architecture, civil engineering and urban development at the beginning of the third millennium},
year = {2017},
location = {تهران, ايران},
keywords = {شرایط اکولوژیک، جلوه بصری، معماری منظر، گیاهان بومی، کم‎آب‎طلب},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T رویکردهای برای گسترش مفهوم خشک منظرسازی در پارکهای شهری
%A مهسا ابراهیمیان
%A کاظمی, فاطمه
%J The third international conference on architecture, civil engineering and urban development at the beginning of the third millennium
%D 2017

[Download]