ماشین بینایی و پردازش تصویر, دوره (4), شماره (2), سال (2017-7) , صفحات (1-27)

عنوان : ( نشانه گذاری دوگانه کور و نیمه شکننده مبتنی بر تبدیل کسینوسی گسسته جهت تشخیص و بازسازی ناحیه دستکاری در تصاویر رنگی و خاکستری )

نویسندگان: بهروز بلوریان حقیقی , امیر حسین طاهری نیا ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

نشانه­­ گذاری تصاویر رقمی یکی از موضوع­ های رایج در بحث امنیت اطلاعات و جلوگیری از سوء استفاده از تصاویر در دنیای اینترنت و ارتباطات است. یکی از کاربردهای نشانه­ گذاری رقمی احراز صحت و بازسازی ناحیه دستکاری شده است. این روش­ها قادرند با استفاده از اطلاعاتی که در رسانه تعبیه شده است، پی به صحت و یکپارچگی تصویر دریافت شده ببرند. در این مقاله روشی جهت شناسایی و بازسازی ناحیه دستکاری در تصاویر رنگی و خاکستری ارائه شده است، که با قابلیت تعبیه دوگانه نشانه در تصویر، فرصت دومی جهت بازسازی ناحیه دستکاری فراهم می­کند. از طرفی به دلیل بهره­ گیری از تبدیل کسینوسی گسسته مقاومت خوبی در برابر فشرده­ سازی دارد. جهت تامین امنیت نشانه تعبیه شده از نگاشت آشوبی با کلید مخفی که همراه با تصویر ارسال می­شود، استفاده شده است. در روش پیشنهادی برای جلوگیری از حملات رونوشت مکان، اطلاعاتی که جهت تشخیص بلوک دستکاری در تصویر تعبیه می­شود، به کلیدی که مختص همان بلوک است وابسته می­باشد. نتایج نشان می­دهد که روش پیشنهادی توانایی شناسایی درست ناحیه دستکاری تحت فشرده­ سازی با ضریب کیفیت بیشتر از30 به معنی کاهش خطا و همچنین بازسازی در صورت تخریب نیمی از تصویر با شاخص شباهت ساختاری حدود 0/99 را دارد.

کلمات کلیدی

نشانه گذاری؛ تعبیه نشانه؛ استخراج نشانه؛ تشخیص دستکاری و بازسازی؛ تبدیل کسینوسی گسسته
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1064823,
author = {بلوریان حقیقی, بهروز and طاهری نیا, امیر حسین},
title = {نشانه گذاری دوگانه کور و نیمه شکننده مبتنی بر تبدیل کسینوسی گسسته جهت تشخیص و بازسازی ناحیه دستکاری در تصاویر رنگی و خاکستری},
journal = {ماشین بینایی و پردازش تصویر},
year = {2017},
volume = {4},
number = {2},
month = {July},
issn = {2383-1197},
pages = {1--27},
numpages = {26},
keywords = {نشانه گذاری؛ تعبیه نشانه؛ استخراج نشانه؛ تشخیص دستکاری و بازسازی؛ تبدیل کسینوسی گسسته},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T نشانه گذاری دوگانه کور و نیمه شکننده مبتنی بر تبدیل کسینوسی گسسته جهت تشخیص و بازسازی ناحیه دستکاری در تصاویر رنگی و خاکستری
%A بلوریان حقیقی, بهروز
%A طاهری نیا, امیر حسین
%J ماشین بینایی و پردازش تصویر
%@ 2383-1197
%D 2017

[Download]