پژوهش دینی, شماره (34), سال (2017-9) , صفحات (97-122)

عنوان : ( استقامت در دعوت پیامبران با تأکید بر خوانش نمود استقامت پیامبرانه در سوره یوسف (ع) )

نویسندگان: زهره حیدریان شهری , مهدی جلالی , غلامرضا رئیسیان , بهار صدیقی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

فرآیند تربیت نیاز به استقامت مربّی و متربّی دارد و داستان یوسف (ع) الگوی نیکویی برای تربیت در سطح تمدّن و ماقبل تمدّن و نیز در نظام خویشاوندی و نظام‌های اجتماعی ارائه می‏کند. مقاله‌ی حاضر درصدد کشف چگونگی در هم شکستن عصبیّت در خاندان پیامبرانه‌ی بدوی کنعان و اصلاح و سوق دادن نظام‌های اجتماعی متمدّن مصر باستان در عهد هیکسوس‌ها به توحید با استقامت دو پیامبر اسرائیلی است. شیوه‌ی بررسی در این مقاله، توصیفی- تحلیلی با تکیه‌بر قرآن کریم، احادیث شریف و قوامیس اللّغه است؛ در این جستار پس از بررسی لغت شناسانه‌ی واژگان کلیدی مقاله، در سه سطح اعتقادی، اخلاقی و رفتاری، رابطه‌ی آن‏ها با زندگی بشر، چگونگی استقامت حضرات یعقوب و یوسف (علیهماالسلام)، توصیف و تبیین خواهد شد. برآیند این تحقیق آن است که پیامبری، تکلیف، تربیت و رشد، پیوندی استوار و ناگسستنی با استقامت دارند و استقامت معادل استواء و اعتدال در وفاء به پیمان الهی و پیمودن صراط مستقیم عبودیّت است و بر همین بنیاد، در پادشاهی هیکسوس، فرایندی از کنعان آغاز شد که طیّ آن، یک خاندان بادیه‌نشین پیامبرانه و دولت عملیقی هیکسوس، هر دو سامی نژاد در مصر متمدّن مشرک، تربیت توحیدی شدند و با اصلاحات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در دوره‌ی قحطی 7 ساله زمینه‌ی تکوین بنی‌اسرائیل فراهم شد.

کلمات کلیدی

, یعقوب, یوسف, عُصبَه, صَیرورَت, مصر
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1064844,
author = {حیدریان شهری, زهره and جلالی, مهدی and رئیسیان, غلامرضا and صدیقی, بهار},
title = {استقامت در دعوت پیامبران با تأکید بر خوانش نمود استقامت پیامبرانه در سوره یوسف (ع)},
journal = {پژوهش دینی},
year = {2017},
number = {34},
month = {September},
issn = {1735-2770},
pages = {97--122},
numpages = {25},
keywords = {یعقوب، یوسف، عُصبَه، صَیرورَت، مصر},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T استقامت در دعوت پیامبران با تأکید بر خوانش نمود استقامت پیامبرانه در سوره یوسف (ع)
%A حیدریان شهری, زهره
%A جلالی, مهدی
%A رئیسیان, غلامرضا
%A صدیقی, بهار
%J پژوهش دینی
%@ 1735-2770
%D 2017

[Download]