تاریخ اسلام و ایران, دوره (26), شماره (31), سال (2016-10) , صفحات (177-201)

عنوان : ( تاثیر آموزش های دارالفنون در گرایش هنر عصر ناصری به غرب ( با تکیه بر موسیقی و نقاشی ) )

نویسندگان: مصطفی لعل شاطری , هادی وکیلی , عباس سرافرازی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تاسیس دارالفنون در سال 1268 ق / 1851 م آغاز رسمی و جدی نوسازی آموزش و متعاقبا عصر مبادلات علمی فرهنگی و هنری با غرب بود امیر کبیر با رسیدن به مقام صدر اعظمی خواهان اجرا کردن اندیشه هایی مبنی بر پیشرفت در عرصه آموزش در علوم گوناگون بر آمد از این رو احداث دارالفنون را به خدمت گرفتن معلمین غربی در اولویت فعالیت های خود قرار داد از این رهگذر در اندک زمانی پس از قتل امیر کبیر و استخدام معلمین اروپایی و همچنین بازگشت محصلان اعزامی به اروپا سطح گستده ای از آموزه های و باور های غربی وارد جامعه ایران عصر ناصری گردید به نحوی که از این قاعده مستثنی نبود بر این اساس تاثیر آموزه های غرب گرایانه دارالفنون بر موسیقی و نقاشی این عصر پرسش مطروحه می باشد پرسش حاضر بر آن است تا با روش توصیفی تحلیلی و تکیه بر تحقیقات جدید به بررسی تاثیر و نقش معلمین دارالفنون در روند غرب گرایی در سبک ها و شیوه های هنر عصر ناصری و نیز تاثیر آن بر نظام آموزشی در دو حوزه موسیقی پرداخته و آن را مورد بررسی قرار دهد.

کلمات کلیدی

, دارالفنون , ناصرالدین شاه , موسیقی , نقاشی , مسیو لومر , صنیع الملک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1064862,
author = {لعل شاطری, مصطفی and وکیلی, هادی and سرافرازی, عباس},
title = {تاثیر آموزش های دارالفنون در گرایش هنر عصر ناصری به غرب ( با تکیه بر موسیقی و نقاشی )},
journal = {تاریخ اسلام و ایران},
year = {2016},
volume = {26},
number = {31},
month = {October},
issn = {2008-885x},
pages = {177--201},
numpages = {24},
keywords = {دارالفنون ، ناصرالدین شاه ، موسیقی ، نقاشی ، مسیو لومر ، صنیع الملک},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاثیر آموزش های دارالفنون در گرایش هنر عصر ناصری به غرب ( با تکیه بر موسیقی و نقاشی )
%A لعل شاطری, مصطفی
%A وکیلی, هادی
%A سرافرازی, عباس
%J تاریخ اسلام و ایران
%@ 2008-885x
%D 2016

[Download]