پنجمین همایش ملی انجمن ایرانی ژئومورفولوژی (ژئومورفولوژی و چالش های محیطی) , 2017-10-26

عنوان : ( ارزیابی کیفی منابع آب زیرزمینی دره گسلی سنگ نقره در جنوب فریمان با تاکید بر نقش ژئومورفولوژی )

نویسندگان: فرزانه شفیعی رونیزی , محمدحسین محمودی قرائی , جلیل مهرزاد ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مطالعه هیدروژئوشیمی آب‌های زیرزمینی جنوب فریمان در استان خراسان رضوی انجام شد. با توجه به نتایج به دست آمده نمونه های آب مورد مطالعه از نظر سختی کل در شرایط سخت تا کاملاً سخت قرار دارند. نمونه‌های مورد مطالعه کاملاً نامناسب بوده و اکثر نمونه‌های آب رسوب‌گذار یا خورنده می‌باشند. رسوب‌گذار بودن آب می‌تواند منجر به کاهش سطح لوله‌ها، افت فشار و کاهش جریان در شبکه آب‌رسانی و زیان‌های اقتصادی شود. ترکیب شیمیایی آب‌ها (Ca-HCO3, Mg-HCO3, Mg-SO4 و Na-HCO3) می‌باشد که احتمالاً متأثر از ترکیب افیولیت ملانژها و آلتراسیون هیدرترمال منطقه است. با توجه به اینکه منطقه مورد مطالعه به شدت تکتونیزه است وجود گسل های متعدد فرایند آلتراسیون را تسهیل و تشدید نموده و از این طریق به کاهش کیفیت آب انجامیده است.

کلمات کلیدی

, فریمان, سنگ نقره, آلودگی آب, خورنده, رسوب گذار, آلتراسیون, کیفیت آب
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1064906,
author = {شفیعی رونیزی, فرزانه and محمودی قرائی, محمدحسین and جلیل مهرزاد},
title = {ارزیابی کیفی منابع آب زیرزمینی دره گسلی سنگ نقره در جنوب فریمان با تاکید بر نقش ژئومورفولوژی},
booktitle = {پنجمین همایش ملی انجمن ایرانی ژئومورفولوژی (ژئومورفولوژی و چالش های محیطی)},
year = {2017},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {فریمان، سنگ نقره، آلودگی آب، خورنده، رسوب گذار، آلتراسیون، کیفیت آب},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی کیفی منابع آب زیرزمینی دره گسلی سنگ نقره در جنوب فریمان با تاکید بر نقش ژئومورفولوژی
%A شفیعی رونیزی, فرزانه
%A محمودی قرائی, محمدحسین
%A جلیل مهرزاد
%J پنجمین همایش ملی انجمن ایرانی ژئومورفولوژی (ژئومورفولوژی و چالش های محیطی)
%D 2017

[Download]