پنجمین همایش ملی انجمن ایرانی ژئومورفولوژی (ژئومورفولوژی و چالش های محیطی) , 2017-10-18

عنوان : ( تاثیر ژئومورفیک آبرفت‌های کواترنری برکیفیت آب‌های زیرزمینی دشت جیم‌آباد-تقی‌آباد (خراسان رضوی) )

نویسندگان: ملیحه معصومی , محمدحسین محمودی قرائی , محمد حسین احمدزاده ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

نمونه‌های آب برداشت شده از دشت جیم آباد-تقی آباد دارای تیپ سدیم‌کلره بوده و از نظر شاخص‌های کشاورزی عموما از کیفیت پایین برخوردار می‌باشند. نتایج مطالعات ژئوشیمیایی و مشخصات ژئومورفولوژی دشت جیم آباد-تقی آباد، بیانگر افزایش شوری از دشت به سمت رخساره فرسایشی-آبراهه‌ای کال چاه‌عباس، و نسبت به سایر نمونه‌های مورد مطالعه است. از این رو می توان پدیده ژئومورفیک (کال چاه عباس) را از جمله فاکتورهای موثر بر تغییر کیفیت آب‌ زیرزمینی در نظر گرفت که بیشترین تاثیر آن در چاه های شماره 6 و 7 قابل مشاهده است.

کلمات کلیدی

, کیفیت آب, هیدروشیمی, جیم آباد, کال چاه عباس
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1064907,
author = {معصومی, ملیحه and محمودی قرائی, محمدحسین and احمدزاده, محمد حسین},
title = {تاثیر ژئومورفیک آبرفت‌های کواترنری برکیفیت آب‌های زیرزمینی دشت جیم‌آباد-تقی‌آباد (خراسان رضوی)},
booktitle = {پنجمین همایش ملی انجمن ایرانی ژئومورفولوژی (ژئومورفولوژی و چالش های محیطی)},
year = {2017},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {کیفیت آب، هیدروشیمی، جیم آباد، کال چاه عباس},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تاثیر ژئومورفیک آبرفت‌های کواترنری برکیفیت آب‌های زیرزمینی دشت جیم‌آباد-تقی‌آباد (خراسان رضوی)
%A معصومی, ملیحه
%A محمودی قرائی, محمدحسین
%A احمدزاده, محمد حسین
%J پنجمین همایش ملی انجمن ایرانی ژئومورفولوژی (ژئومورفولوژی و چالش های محیطی)
%D 2017

[Download]