یازدهمین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران , 2017-03-07

عنوان : ( سنگ چینه نگاری طبقات معادل با سازند نیور در برش چینه شناسی رباط قره بیل، باختر بجنورد )

نویسندگان: اعظم کراچیان , جعفر طاهری , عباس قادری , عبدالمجید موسوی نیا , سجاد صفری فرخد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این پژوهش، ویژگیهای سنگ چینه ای طبقات معادل با سازند نیور منسوب به سیلورین در شمال باختری ربـاط قـره بیـل، غرب بجنورد (کپه داغ غربی) مورد مطالعه قرار گرفته است. توالیهای سازند نیور در این ناحیه به صورت ناهمسـاز بـر روی واحدهای منسوب به اردوویسین و به صورت همشیب و تدریجی در زیر کوارتزآرنایتهای سفید تا قرمز رنگ منتسب به سازند پادها قرار گرفته اند. ستبرای این سازند در برش مورد مطالعه 295/5 متر اندازه گیری شده است که شامل آخرین لایـه هـای منسوب به اردوویسین و تمام گستره سازند نیور می باشد. ترکیب سنگ شناسی این سازند بـه طـور کلـی متشـکل از سـنگ آهکهای فسیل دار قهوه ای تیره و شیل نازک لایه زرد حاوی فسیلهای براکیوپود، اسفنج و مرجان فراوان است و سن تـوالی بر اساس کنودونتها معرف بازه زمانی رودانین پسین تا آئرونین از سری لاندوری می باشد. براساس خصوصیات سنگ شناسی سازند نیور در برش مورد مطالعه به 6 واحد کاملاً مشخص تقسیم شده است.

کلمات کلیدی

, سنگ چینه نگاری, سیلورین, رباط قره بیل, نیور, جنوب کپه داغ
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1064925,
author = {اعظم کراچیان and جعفر طاهری and قادری, عباس and عبدالمجید موسوی نیا and صفری فرخد, سجاد},
title = {سنگ چینه نگاری طبقات معادل با سازند نیور در برش چینه شناسی رباط قره بیل، باختر بجنورد},
booktitle = {یازدهمین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران},
year = {2017},
location = {طبس, ايران},
keywords = {سنگ چینه نگاری، سیلورین، رباط قره بیل، نیور، جنوب کپه داغ},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T سنگ چینه نگاری طبقات معادل با سازند نیور در برش چینه شناسی رباط قره بیل، باختر بجنورد
%A اعظم کراچیان
%A جعفر طاهری
%A قادری, عباس
%A عبدالمجید موسوی نیا
%A صفری فرخد, سجاد
%J یازدهمین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران
%D 2017

[Download]