زیست فناوری گیاهان دارویی و قارچهای کوهی , 2017-09-02

عنوان : ( تاثیر محرک غیرزیستی سدیم نیتروپروساید (SNP) بر میزان تولید رزمارینیک اسید در نوشاخه¬های باززایی شده گیاه دارویی پونه¬سا بی¬کرک (Nepeta nuda L.) )

نویسندگان: رسول نریمانی , محمد مقدم , نسترن همتی , سپیده مجرب مایوان ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

رزمارینیک اسید به¬عنوان یکی از مهم¬ترین ترکیب فنلی با ارزش دارویی بالا در گونه¬های مختلف گیاهی، دارای خواص زیستی متعددی از جمله ضد ویروسی، ضد باکتری، ضد تومور و ضد التهاب می¬باشد. محرک¬ها (الیسیتورها) با تولید پیام¬هایی باعث تحریک تولید متابولیت-های ثانویه در گیاهان می¬شوند. نیتریک اکسید (محرک غیرزیستی) یک رادیکال گازی پایدار است که به¬عنوان یک مولکول پیامرسان در گیاهان عمل می¬کند و در بسیاری از فرایندهای فیزیولوژیکی، نموی و همچنین پاسخ گیاهان به تنش¬های محیطی شرکت می¬¬کند. با توجه به عدم وجود اطلاعات در مورد میزان رزمارینیک اسید و همچنین استفاده از ترکیب SNP به عنوان محرک غیرزیستی در گیاه دارویی پونه¬سا بی¬کرک، اثر آن در چهار غلظت (صفر، 25، 50 و 100 میکرومولار) بر میزان تولید رزمارینیک اسید در کشت درون شیشه¬ای نوشاخه¬های پونه¬سا بی¬کرک بررسی گردید. میزان رزمارینیک اسید نمونه¬ها پس از خشک شدن در دمای اتاق به روش HPLC مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از آنالیز نمونه¬ها، افزایش 37/7 درصدی محتوای رزمارینیک اسید را در تیمار 25 میکرومولار نیتریک اکسید در مقایسه با نمونه شاهد (عدم کاربرد نیتریک اکسید) مشخص کرد. همچنین با افزایش غلظت نیتریک اکسید در محیط کشت کاهش شدیدی را در میزان رزمارینیک اسید شاهد بودیم به طوری که میزان این ترکیب از 73/54 میلی¬گرم بر گرم وزن خشک در نمونه شاهد به 61/14 میلی¬گرم بر گرم وزن خشک در نمونه تیمار شده با نیتریک اکسید 100 میکرومولار رسید. نتایج این تحقیق علاوه بر مشخص کردن میزان بالای رزمارینیک اسید در گیاه دارویی پونه¬سای بی¬کرک، بهبود میزان این ترکیب ارزشمند دارویی را با کاربرد محرک غیرزیستی نیتریک اکسید در غلظت پایین نشان داد.

کلمات کلیدی

, رزمارینیک اسید, محرک, نیتریک اکسید, پونه¬سا بی¬کرک, HPLC
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1064928,
author = {نریمانی, رسول and مقدم, محمد and همتی, نسترن and مجرب مایوان, سپیده},
title = {تاثیر محرک غیرزیستی سدیم نیتروپروساید (SNP) بر میزان تولید رزمارینیک اسید در نوشاخه¬های باززایی شده گیاه دارویی پونه¬سا بی¬کرک (Nepeta nuda L.)},
booktitle = {زیست فناوری گیاهان دارویی و قارچهای کوهی},
year = {2017},
location = {زنجان, ايران},
keywords = {رزمارینیک اسید، محرک، نیتریک اکسید، پونه¬سا بی¬کرک، HPLC},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تاثیر محرک غیرزیستی سدیم نیتروپروساید (SNP) بر میزان تولید رزمارینیک اسید در نوشاخه¬های باززایی شده گیاه دارویی پونه¬سا بی¬کرک (Nepeta nuda L.)
%A نریمانی, رسول
%A مقدم, محمد
%A همتی, نسترن
%A مجرب مایوان, سپیده
%J زیست فناوری گیاهان دارویی و قارچهای کوهی
%D 2017

[Download]