همایش ملی گیاهان دارویی , 2017-03-08

عنوان : ( مطالعه تاثیر محلول‌پاشی کودهای آهن و روی به صورت سولفاته و نانو ذرات بر رشد، نمو و میزان اسانس نعناع فلفلی تحت تنش شوری )

نویسندگان: محمد مقدم ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی تاثیر محلول¬پاشی سولفات آهن و روی به دو شکل سولفاته و نانو ذرات بر رشد و نمو و میزان اسانس نعناع فلفلی (Mentha piperita) تحت تاثیر تنش شوری، آزمایشی بصورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار در گلخانه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد اجرا شد. فاکتور اول شامل تنش شوری در 4 سطح (0، 40 ، 80 و 120 میلی¬مولار) و فاکتور دوم شامل محلول¬پاشی سولفات آهن و روی که هر کدام در دو سطح صفر و 1500 پی‌پی‌ام و نانو ذرات در دو سطح صفر و 300 پی‌پی‌ام بود. بررسی نتایج اثر متقابل داده¬ها نشان داد که بیشترین میزان شاخص‌های رشد در گیاهان شاهد (بدون تنش) و تنش ملایم (40 میلی¬مولار) و بیشترین میزان اسانس در تنش 40 و 80 میلی¬مولار در تیمار نانو کود آهن و روی بدست آمد. بطور کلی می‌توان گفت که مصرف نانو کود آهن و روی نسبت به شکل سولفاته آن در شرایط تنش شوری ملایم (40 میلی¬مولار) می‌تواند باعث افزایش رشد گیاه و افزایش میزان اسانس نعناع فلفلی شود.

کلمات کلیدی

, تنش شوری, نانو کود, نعناع فلفلی, میزان اسانس؛ محلول پاشی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1064930,
author = {مقدم, محمد},
title = {مطالعه تاثیر محلول‌پاشی کودهای آهن و روی به صورت سولفاته و نانو ذرات بر رشد، نمو و میزان اسانس نعناع فلفلی تحت تنش شوری},
booktitle = {همایش ملی گیاهان دارویی},
year = {2017},
location = {شاهرود, ايران},
keywords = {تنش شوری، نانو کود، نعناع فلفلی، میزان اسانس؛ محلول پاشی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مطالعه تاثیر محلول‌پاشی کودهای آهن و روی به صورت سولفاته و نانو ذرات بر رشد، نمو و میزان اسانس نعناع فلفلی تحت تنش شوری
%A مقدم, محمد
%J همایش ملی گیاهان دارویی
%D 2017

[Download]