پژوهش‌ های آسیب‌ شناسی زیستی, دوره (20), شماره (3), سال (2018-2) , صفحات (17-32)

عنوان : ( تاثیر هشت هفته تمرین تناوبی هوازی بر سطوح امنتین-1، رزیستین و آدیپونکتین سرمی مردان سالمند دیابتی نوع دو )

نویسندگان: سیدابوالفضل جعفری قلعه نو , مهرداد فتحی , کیوان حجازی , مهدی ضیائی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تاثیر هشت هفته تمرین تناوبی هوازی بر سطوح امنتین-1، رزیستین و آدیپونکتین سرمی مردان سالمند دیابتی نوع دو انجام گرفت

کلمات کلیدی

, تمرین تناوبی هوازی -سطوح امنتین-1, رزیستین-آدیپونکتین سرمی- مردان سالمند دیابتی نوع دو
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1064933,
author = {سیدابوالفضل جعفری قلعه نو and فتحی, مهرداد and حجازی, کیوان and مهدی ضیائی},
title = {تاثیر هشت هفته تمرین تناوبی هوازی بر سطوح امنتین-1، رزیستین و آدیپونکتین سرمی مردان سالمند دیابتی نوع دو},
journal = {پژوهش‌ های آسیب‌ شناسی زیستی},
year = {2018},
volume = {20},
number = {3},
month = {February},
issn = {2538-3000},
pages = {17--32},
numpages = {15},
keywords = {تمرین تناوبی هوازی -سطوح امنتین-1، رزیستین-آدیپونکتین سرمی- مردان سالمند دیابتی نوع دو},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاثیر هشت هفته تمرین تناوبی هوازی بر سطوح امنتین-1، رزیستین و آدیپونکتین سرمی مردان سالمند دیابتی نوع دو
%A سیدابوالفضل جعفری قلعه نو
%A فتحی, مهرداد
%A حجازی, کیوان
%A مهدی ضیائی
%J پژوهش‌ های آسیب‌ شناسی زیستی
%@ 2538-3000
%D 2018

[Download]