کنفرانس ملی علوم زمین و توسعه پایدار , 2016-12-14

عنوان : ( بررسی خصوصیات مهندسی منابع قرضه رودخانه ای در شهر مشهد (محور سرخس) )

نویسندگان: ناصر آسمانی , غلامرضا لشکری پور , ناصر حافظی مقدس ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

شهر مشهد یکی از جاذبه های مذهبی و توریستی مهم کشورمان میباشد که ساخت و ساز در آن از رشدد قابد توجهی برخوردار میباشد.در مقاله حاضر به بررسی خصوصیات مهندسی منابع قرضه خاکی مدورد اسدتداده در شدهر مشهد که در 20 کیلومتری شهر مشهد به سمت سرخس میباشد، پرداخته شده است ، سعی شده بدا تحلید نتدایج آزمایشات انجام شده، که شام آزمایشات تعیین جنس ذرات، دانه بندی، تراکم، pH و ارزش ماسهای مدیباشدد، تدا حدودی مشکلات ناشی از کاربرد مصالح بی کیدیت را کاهش داد. در این راستا 20 نمونه با دانه بندی متنوع از افق- های مختلف برداشت شد وتحت آزمایشات ژئوتکنیکی مربوطه قرار گرفت. نتایج آزمایشات مبین این نکته مدیباشدد که مصالح محور سرخس که بیشترین کاربرد را در تهیه بتن دارند، به لحاظ پایین بودن pH و همچنین وجود کانی- های ناپایدار ، دارای نقاط ضعف میباشند.

کلمات کلیدی

درصد رطوبت بهینه تراکم خاک دانه بندی خاک pH
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1064941,
author = {آسمانی, ناصر and لشکری پور, غلامرضا and حافظی مقدس, ناصر},
title = {بررسی خصوصیات مهندسی منابع قرضه رودخانه ای در شهر مشهد (محور سرخس)},
booktitle = {کنفرانس ملی علوم زمین و توسعه پایدار},
year = {2016},
location = {قم, ايران},
keywords = {درصد رطوبت بهینه تراکم خاک دانه بندی خاک pH},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی خصوصیات مهندسی منابع قرضه رودخانه ای در شهر مشهد (محور سرخس)
%A آسمانی, ناصر
%A لشکری پور, غلامرضا
%A حافظی مقدس, ناصر
%J کنفرانس ملی علوم زمین و توسعه پایدار
%D 2016

[Download]