ششمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی مصالح و سازه های نوین در مهندسی عمران , 2017-10-11

عنوان : ( بررسی اثر تنش تسلیم بر روی رفتار تیر-دیوار برشی فولادی شیاردار با شیار بهبود یافته )

نویسندگان: احمد نظیفی , هاشم شریعتمدار ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این پژوهش اثر تنش تسلیم بر سختی، مقاومت و استهلاک انرژی تیر-دیوار فولادی شیاردار بررسی شده است. بدین منظور از تحلیل عددی استفاده شده است. این نوع دیوار برشی فولادی دارای شیارهای عمودی است و هنگامی که تحت بارهای جانبی قرار می گیرد، بخش بین این شیارها تغییر شکل انحنای دوطرفه داده و با تشکیل مفصل پلاستیک خمشی در انتهای شیارها، انرژی ورودی به سازه را مستهلک می کند. پس از مدل کردن تیر بالاسری و دیوار شیاردار، با آزمایش انجام شده توسط کورتس و لیو راستی آزمایی شده است. سپس رفتار لرزه ای مدلها با تیرها و تنش تسلیمهای متفاوت تحلیل و با یکدیگر مقایسه شده است. منحنی های چرخه ای، سختی اولیه و مقاومت مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. همچنین میزان تغییرات سختی و مقاومت نسبت به تنش تسلیم بررسی شد. مشاهده شد تغییرات تنش تسلیم تاثیر ناچیزی بر روی سختی دارد. این تغییرات بر روی مقاومت و استهلاک انرژی تاثیر مستقیم دارد ولی این تاثیرات خطی نیست.

کلمات کلیدی

, دیوار برشی فولادی شیاردار, تحلیل عددی, سختی اولیه, مقاومت, تیر بالاسری.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1064943,
author = {نظیفی, احمد and شریعتمدار, هاشم},
title = {بررسی اثر تنش تسلیم بر روی رفتار تیر-دیوار برشی فولادی شیاردار با شیار بهبود یافته},
booktitle = {ششمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی مصالح و سازه های نوین در مهندسی عمران},
year = {2017},
location = {یزد, ايران},
keywords = {دیوار برشی فولادی شیاردار،تحلیل عددی،سختی اولیه،مقاومت، تیر بالاسری.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی اثر تنش تسلیم بر روی رفتار تیر-دیوار برشی فولادی شیاردار با شیار بهبود یافته
%A نظیفی, احمد
%A شریعتمدار, هاشم
%J ششمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی مصالح و سازه های نوین در مهندسی عمران
%D 2017

[Download]