کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و شهرسازی ایران معاصر , 2017-08-16

عنوان : ( ارائه مدل غیر خطی برای پیش بینی ظرفیت باربری پی های سطحی واقع بر خاک مسلح شده توسط ژئوگرید )

نویسندگان: پریسا رحیم زاده اسکوئی , سعید ابریشمی , بهنام قربانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

محاسبه دقیق ظرفبت باربری پی ها یکی از وظایف اساسی مهندسین ژئوتکنیک می باشد. امروزه، مصالح تقویت کننده مانند ژئوگریدها و ژئوتکستایل ها به طور گسترده برای افزایش ظرفیت باربری پی های قرار گرفته روی خاک مسلح مورد استفاده قرار گرفته اند. روش های متعددی به منظور پیش بینی ظرفیت باربری اینگونه پی ها مورد استفاده قرار گرفته اند. اگرچه، بسیاری از این روش ها دارای فرضیات ساده کننده فراوانی بوده و جواب های درستی را ارئه نمی دهند. در این پژوهش، از مجموعه داده ای معتبر که از آزمایش های صورت گرفته بر روی پی های سطحی قرار گرفته روی خاک های غیر چسبنده و مسلح شده توسط ژئوگرید به دست آمده اند استفاده شده است. مشخصات پی، خاک و ژئوگرید به عنوان پارامتر ورودی به مدل معرفی شده اند، و خروجی مدل ظرفیت باربری نهایی پی می باشد. به منظور توسعه ی مدل، از روش برنامه نویسی ژنتیک به عنوان یکی از زیر شاخه های روش هوش مصنوعی استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهند روش برنامه نویسی ژنتیک قادر است این پدیده را به خوبی مدلسازی نماید، و نسبت به سایر روش های تجربی و تحلیلی به مراتب دقیق تر است.

کلمات کلیدی

, ظرفیت باربری, خاک مسلح, خاک غیر چسبنده, هوش مصنوعی, برنامه نویسی ژنتیک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1064967,
author = {رحیم زاده اسکوئی, پریسا and ابریشمی, سعید and قربانی, بهنام},
title = {ارائه مدل غیر خطی برای پیش بینی ظرفیت باربری پی های سطحی واقع بر خاک مسلح شده توسط ژئوگرید},
booktitle = {کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و شهرسازی ایران معاصر},
year = {2017},
location = {تهران, ايران},
keywords = {ظرفیت باربری، خاک مسلح، خاک غیر چسبنده، هوش مصنوعی، برنامه نویسی ژنتیک},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارائه مدل غیر خطی برای پیش بینی ظرفیت باربری پی های سطحی واقع بر خاک مسلح شده توسط ژئوگرید
%A رحیم زاده اسکوئی, پریسا
%A ابریشمی, سعید
%A قربانی, بهنام
%J کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و شهرسازی ایران معاصر
%D 2017

[Download]