کنفرانس جامع علوم مدیریت و حسابداری , 2017-03-05

عنوان : ( نقش پارادایم کوانتومی در تصمیم‌گیری در سازمان )

نویسندگان: احمد لطیفیان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بیشتر مدیران بر این باورند که تصمیم‌گیری در مورد برخی از مسائل پیچیده آنقدر مشکل است که روش‌های معمول برای حل مسائل کارایی نداشته و باید نوعی تفکر پیچیده برای حل مسائل پیچیده بوجود آورد. با این وجود حتی فکر کردن به شیوه‌های ساده نیزبسیار مشکل است. پس اگر بررسی چند ایده در یک زمان و فکر کردن درباره آن‌ها، نیازمند تلاش زیاد است چگونه می‌توان مسائل پیچیده را تجزیه و تحلیل کرده و درک نمود؟ آنچه مورد نیاز است شیوه پیچیده‌ای برای تفکر نیست بلکه باید چارچوبی پیدا کنیم که ما را قادر سازد در خصوص مسائل پیچیده به شیوه ساده‌ای تفکر کنیم. در چشم‌انداز کوانتومی به عنوان یک چارچوب، طبیعت پیچیده، در حال تغییر مداوم تصور می‌شود. جایی که هیچ چیز در آن ایستا نیست و رویدادها، پیش بینی پذیر نبوده و کنترل آن‌ها نوعی تخیل است. بر مبنای مفاهیم فیزیک کوانتومی، همه پدیده‌ها بطور مداوم دستخوش تغییر هستند. در این بحث مهارت کوانتومی، ابزاری برای کاهش فرآیندهای تکراری است که فرایند تصمیم‌گیری در سازمان نیز نیازمند آن است. مدیرانی با مهارت کوانتومی و با بینش شهودی عمیق قادر خواهند بود بدیل‌های تصمیم‌گیری بهتری داشته باشند. در این مقاله سعی می‌شود نقش مهارت‌های کوانتومی در تصمیم‌گیری بهتر به اختصار تشریح گردند.

کلمات کلیدی

کوانتومی؛ تصمیم‌گیری؛ مهارت.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1064984,
author = {لطیفیان, احمد},
title = {نقش پارادایم کوانتومی در تصمیم‌گیری در سازمان},
booktitle = {کنفرانس جامع علوم مدیریت و حسابداری},
year = {2017},
location = {تهران, ايران},
keywords = {کوانتومی؛ تصمیم‌گیری؛ مهارت.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T نقش پارادایم کوانتومی در تصمیم‌گیری در سازمان
%A لطیفیان, احمد
%J کنفرانس جامع علوم مدیریت و حسابداری
%D 2017

[Download]