هفتمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و چهارمین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز , 2017-02-15

عنوان : ( مقایسه دیدگاه‌های سنتی و نوین در ارزیابی عملکرد )

نویسندگان: احمد لطیفیان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ارزیابی دستگاه‌ها و کارکنان براساس نگرش نوین در مقایسه با نگرش سنتی تفاوت‌های اساسی در ابعاد مختلف دارد. درصورتی که سازمان‌ها با تمام وجود لمس نمایند که اهداف اساسی مرتبط با انجام ارزیابی در راستای رشد، توسعه و بهبود عملکرد و فعالیت‌های آن‌ها است در این صورت سازمان‌ها و کارکنان خود به استقبال برقراری نظام ارزیابی می‌روند و به طور مرتب در جهت بهبود مکانیزم‌های آن تلاش می‌نمایند. برآیند این تلاش‌ها ایجاد نظام خودارزیابی در سازمان‌ها است که پیامد وجود چنین نگرشی، رشد، توسعه و بهبود عملکرد و نهایتاً تحقق اهداف سازمانی خواهد بود. دیدگاه سنتی، قضاوت و یادآوری عملکرد و کنترل ارزیابی شونده را هدف قرار داده و سبک دستوری دارد. دیدگاه نوین ، رشد، توسعه و بهبود ظرفیت ارزیابی شونده را هدف قرار داده و سبک مشاوره ای دارد. در این مقاله به ویژگی‌ها و پیامدهای هریک از دو دیدگاه پرداخته می‌شود و پیشنهادات کاربردی ارائه می‌گردد.

کلمات کلیدی

, ارزیابی عملکرد, دیدگاه سنتی, دیدگاه نوین.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1064985,
author = {لطیفیان, احمد},
title = {مقایسه دیدگاه‌های سنتی و نوین در ارزیابی عملکرد},
booktitle = {هفتمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و چهارمین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز},
year = {2017},
location = {تهران, ايران},
keywords = {ارزیابی عملکرد، دیدگاه سنتی، دیدگاه نوین.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مقایسه دیدگاه‌های سنتی و نوین در ارزیابی عملکرد
%A لطیفیان, احمد
%J هفتمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و چهارمین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز
%D 2017

[Download]