اولین کنفرانس ملی نانو سنتز تا صنعت , 2017-08-23

عنوان : ( مهره های مغناطیسی پوشش داده شده با آلجینات-چیتوسان )

نویسندگان: عقیل کاظم مرشد الحمیده , هادی عربی , شعبان رضا قربانی , منصوره درخشی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

فن آوری ترکیب نانو ذرات اکسیدهای مغناطیسی با پلیمرها نقش مهمی در شیمى، فیزیک و علم مواد دارند. حامل های مغناطیسی پوشیده شده با پلیمر در زمینه پزشکی به عنوان سیستم تحویل دهی دارو به طور موثر به کار میروند. از مهمترین اکسیدهاى آهن که کاربرد در نانو فنادرى دارند مگنتیتFe3O4 مى باشد. در این مقاله نانو ذرات اکسید آهن به روش سونوشیمی تهیه می شوند.

کلمات کلیدی

, آلجینات-چیتوسان, اکسیدهای مغناطیسی, اکسید آهن
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1064988,
author = {الحمیده, عقیل کاظم مرشد and عربی, هادی and قربانی, شعبان رضا and درخشی, منصوره},
title = {مهره های مغناطیسی پوشش داده شده با آلجینات-چیتوسان},
booktitle = {اولین کنفرانس ملی نانو سنتز تا صنعت},
year = {2017},
location = {تهران, ايران},
keywords = {آلجینات-چیتوسان، اکسیدهای مغناطیسی، اکسید آهن},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مهره های مغناطیسی پوشش داده شده با آلجینات-چیتوسان
%A الحمیده, عقیل کاظم مرشد
%A عربی, هادی
%A قربانی, شعبان رضا
%A درخشی, منصوره
%J اولین کنفرانس ملی نانو سنتز تا صنعت
%D 2017

[Download]