اولین کنفرانس ملی نانو سنتز تا صنعت , 2017-08-23

عنوان : ( ساخت و مشخصه یابی ساختاری و فیزیکی Li(Li.21Mn.54Ni.125Co.125)O2 برای استفاده در کاتد باتری های یون- لیتومی )

نویسندگان: سیناء رمح کاظم کاظم , هادی عربی , شعبان رضا قربانی , ریحانه اتفاق ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

با توسعه سریع دستگاه های الکترونیکی قابل حمل در خودروهای هیبریدی و الکتریکی، تقاضا برای باتری های یون لیتیوم (LIB) ارتقا یافته با انرژی بالا و نیروی چگالی بالا ایجاد شد ]1[. در میان همه مواد استفاده شده، اکسیدهای لایه ای شده لیتیوم، منگنز، نیکل و کبالت اکسیدهای لایه¬ای شده غنی از لتیوم، Li(Li.20Mn.54Ni.13Co.13)O2 یک ماده کاتدی امید بخش برای باتری های یون- لیتومی می باشد]2[.در این پژوهش ماده کاتدی خالص Li(Li.21Mn.54Ni.125Co.125)O2 تهیه و مشخصه یابی¬های ساختاری و فیزیکی بر روی آن انجام شده است.

کلمات کلیدی

, سل ژل , باتری لیتومی, کاتد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1064989,
author = {کاظم, سیناء رمح کاظم and عربی, هادی and قربانی, شعبان رضا and ریحانه اتفاق},
title = {ساخت و مشخصه یابی ساختاری و فیزیکی Li(Li.21Mn.54Ni.125Co.125)O2 برای استفاده در کاتد باتری های یون- لیتومی},
booktitle = {اولین کنفرانس ملی نانو سنتز تا صنعت},
year = {2017},
location = {تهران, ايران},
keywords = {سل ژل ، باتری لیتومی، کاتد},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ساخت و مشخصه یابی ساختاری و فیزیکی Li(Li.21Mn.54Ni.125Co.125)O2 برای استفاده در کاتد باتری های یون- لیتومی
%A کاظم, سیناء رمح کاظم
%A عربی, هادی
%A قربانی, شعبان رضا
%A ریحانه اتفاق
%J اولین کنفرانس ملی نانو سنتز تا صنعت
%D 2017

[Download]