پنجمین همایش ملی انجمن ایرانی ژئومورفولوژی (ژئومورفولوژی و چالش های محیطی) , 2017-10-18

عنوان : ( بررسی کیفی آب‌ ‌زیرزمینی و ارتباط آن با زون های گسلی واقع در منطقه سنگ‌سفید (شمال سبزوار) )

نویسندگان: زهرا زمانی فضل آباد , محمدحسین محمودی قرائی , جلیل مهرزاد سلاکجانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

نتایج حاصل از این مطالعه نشان می دهد که منابع آب زیرزمینی منطقه سنگ سفید عموما از کیفیت مناسب جهت کشاورزی برخوردار نیستند. با توجه به ثابت بودن سایر پارامتر های محیطی، تنوع یونی و تغییرات تیپ آب (سدیم بی کربناته، منیزیم بی کربناته و کلسیم بی کربناته) را می توان به اختلاف در لیتولوژی منطقه و فرایند تبادل یونی بین آب و سنگ نسبت داد. از عوامل اصلی اختلاف لیتولوژی می توان به عملکرد گسل ها اشاره نمود که بر زمین چهره منطقه نیز تاثیر گذاشته است. در زون خرد شده گسلی فرایند تبادل یونی بین آب و سنگ تسهیل و افزایش یافته که این خود بر تغییر کیفیت آب اثر گذارده است.

کلمات کلیدی

, کیفیت آب, ‌ ژئومورفولوژی, کواترنر, سنگ‌سفید, زیست‌محیطی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1064990,
author = {زمانی فضل آباد, زهرا and محمودی قرائی, محمدحسین and مهرزاد سلاکجانی, جلیل},
title = {بررسی کیفی آب‌ ‌زیرزمینی و ارتباط آن با زون های گسلی واقع در منطقه سنگ‌سفید (شمال سبزوار)},
booktitle = {پنجمین همایش ملی انجمن ایرانی ژئومورفولوژی (ژئومورفولوژی و چالش های محیطی)},
year = {2017},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {کیفیت آب،‌ ژئومورفولوژی، کواترنر، سنگ‌سفید، زیست‌محیطی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی کیفی آب‌ ‌زیرزمینی و ارتباط آن با زون های گسلی واقع در منطقه سنگ‌سفید (شمال سبزوار)
%A زمانی فضل آباد, زهرا
%A محمودی قرائی, محمدحسین
%A مهرزاد سلاکجانی, جلیل
%J پنجمین همایش ملی انجمن ایرانی ژئومورفولوژی (ژئومورفولوژی و چالش های محیطی)
%D 2017

[Download]