پژوهشنامه کلام, دوره (4), شماره (6), سال (2017-9) , صفحات (93-115)

عنوان : ( نقد مستندات قرآنی و روایی چله نشینی )

نویسندگان: عباس اسمعیلی زاده , میثم شعیب , رضا ملازاده یامچی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چله نشینی لفظی مرکب است که بخش نخست آن چله بیانگر عدد چهل است. این عدد در بیشتر فرهنگها از قداست و ارزش والای برخوردار است و می توان گفت که دارای اسرار و رموزی خاص است.چله نسینی عملی است که سالک صوفی در مدت چهل روز عبادات و ریاضت های خاصی را تحمل می کند تا خود را از رذایلی که در برخورد با جامعه و مردم به او رسیده پاک کند. این عمل دارای آدابی چون کم خوابی کم خوری و مانند آن است. این رسم در طول تاریخ خود موافقان و مخالفانی داشته است. مستندات باورمندان به چله نشینی چهل شب میقات حضرت موسی ع خلوت گزینی حضرت محمد ص و حدیثی از ایشان در باب اخلاص چهل روز است که در این جستار به واکاوی این مستندات پرداخت شده و بیان شده است نه تنها هیچ یک از این مستندات نمی تواند حجیتی بر این عمل صوفیان باشد بلکه آیات روایات و سیره معصومان ع بر نهی اعمال و رفتار صوفیان دلالت دارد.

کلمات کلیدی

, چله نشینی, خلوت, چهل, سالک, اخلاص, میقات
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1065023,
author = {اسمعیلی زاده, عباس and شعیب, میثم and ملازاده یامچی, رضا},
title = {نقد مستندات قرآنی و روایی چله نشینی},
journal = {پژوهشنامه کلام},
year = {2017},
volume = {4},
number = {6},
month = {September},
issn = {2476-5325},
pages = {93--115},
numpages = {22},
keywords = {چله نشینی، خلوت، چهل، سالک، اخلاص، میقات},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T نقد مستندات قرآنی و روایی چله نشینی
%A اسمعیلی زاده, عباس
%A شعیب, میثم
%A ملازاده یامچی, رضا
%J پژوهشنامه کلام
%@ 2476-5325
%D 2017

[Download]