سومین همایش ملی زمین شناسی و اکتشافات معدنی , 2017-05-04

عنوان : ( ارزیابی ساختگاه سد خرسان 2 و تخمین موج تراکمی و مدول تغییر شکل پذیری )

نویسندگان: سعیده زنده دل , محمد غفوری , غلامرضا لشکری پور ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله ساختگاه سد خرسان 2 با استفاده از سیستم های طبقه بندی Q و RMR ارزیابی شد. سد بتنی دو قوسی خرسان 2 به ارتفاع 240 متر با هدف تولید انرژی برقابی در استان چهار محال بختیاری و در مرحله طراحی می باشد. سنگ بستر و تکیه گاه ها در محل سد از جنس سنگ آهک مربوط به سازندهای گچساران و اسماری می باشد. سرعت موج تراکمی و مدول تغیری شکل پذیری با استفاده از روابط تجربی محاسبه و با نتایج آزمون های برجا مقایسه شد رده بندی ساختگاه از نظر سیستم طبقه بندی ژیومکانیکی RMR و Q نشان داد که این ساختگاه در رده خوب قرار دارد. مقادیر سرعت و موج P و مدول تغییر شکل پذیری حاصل از روابط تجربی هم خوانی مناسبی با مقادیر حاصل از آزمایش های برجا نشان داد. همچنین بررسی رابطه سرعت موج P را RMR89 نشان داد که همبستگی معنی داری بین این دو پارامتر وجود دارد.

کلمات کلیدی

, ارزیابی توده سنگ, سرعت موج تراکمی, مدول تغییر شکل پذیری, سد خرسان 2
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1065030,
author = {زنده دل, سعیده and غفوری, محمد and لشکری پور, غلامرضا},
title = {ارزیابی ساختگاه سد خرسان 2 و تخمین موج تراکمی و مدول تغییر شکل پذیری},
booktitle = {سومین همایش ملی زمین شناسی و اکتشافات معدنی},
year = {2017},
location = {;کرمان, ايران},
keywords = {ارزیابی توده سنگ، سرعت موج تراکمی، مدول تغییر شکل پذیری، سد خرسان 2},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی ساختگاه سد خرسان 2 و تخمین موج تراکمی و مدول تغییر شکل پذیری
%A زنده دل, سعیده
%A غفوری, محمد
%A لشکری پور, غلامرضا
%J سومین همایش ملی زمین شناسی و اکتشافات معدنی
%D 2017

[Download]